พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565
ดร.ศุภสิน ภูศรีโสม หัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้
นายวีระพงษ์ พรรณรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกลาโหมอุทิศ
ปฏิบัติราชการแทนในการกล่าวรายงาน พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม
เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565
โดยมี นายราชันย์ ซุ้นหัว รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี รองผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดนนทบุรี
เป็นประธานในพิธี เพื่อน้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย
โดยมีกองลูกเสือ เนตรนารี จากสถานศึกษาทุกสังกัดเข้าร่วมพิธี
ณ ลานพระบรมราชานุสาวรียั รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบูรี