ลงพื้นที่ตรวจดูความเรียบร้อยสถานที่จัดงาน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2565

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 
วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565 
ดร.ศุภสิน ภูศรีโสม ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1 มอบหมาย
ดร.หฤทัย บุญประดับ รองผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1 
พร้อมด้วย นางจารุ ฐิติสุริยารักษ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นางศศิวิมล ปริญญาธนกุล นักวิซาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
นางสาวนุช อ้อคำ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
และนางสาวกุลชลี ปั้นโต เจ้าหน้าลูกเสือ 
ลงพื้นที่ตรวจดูความเรียบร้อยสถานที่จัดงาน
เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2565 
ณ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี