กิจกรรมการมอบทุนการศึกษามูลนิธิพันเอกเกษม นันทกิจ ประจำปี ๒๕๖๓ และ๒๕๖๔

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 
วันพฤหัสบดี ที่ ๓๐ มิถุนายน 
ดร.ศุภสิน ภูศรีโสม ผอ.สพป.นนทบุรี เขต ๑ 
มอบหมาย ดร.หฤทัย บุญประดับ รอง ผอ.สพป.นนทบุรี เขต ๑ 
พร้อมด้วย นางจารุ ฐิติสุริยารักษ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นางโรสนี สีอร่ามรุ่งเรือง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางปณิดา ภูห้องเพชร นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
และนางสาวนุช อ้อคำ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
ร่วมกิจกรรมการมอบทุนการศึกษามูลนิธิพันเอกเกษม 
นันทกิจ ประจำปี ๒๕๖๓ และ๒๕๖๔ 
ณ ศาลาเอนกประสงค์ ๑๐๐ ปี วัดสักใหญ่ ตำบลวัดชลอ อำเภอบางกรวย นนทบุรี