ลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินงานอาหารกลางวันของโรงเรียน โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 
วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 
ดร.ศุภสิน ภูศรีโสม ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1
มอบหมาย ดร.หฤทัย บุญประดับ รองผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1
พร้อมด้วย นางจารุ ฐิติสุริยารักษ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
และ นางสาวฤพินทร โลหณุต นักจิตวิทยาโรงเรียนฯ 
ลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินงานอาหารกลางวันของโรงเรียน 
โดยมี นางสาวกัญญา จำปาพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน 
พร้อมด้วยฝ่ายบริหารและคณะครูร่วมให้การต้อนรับ 
ณ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์