ลงพื้นที่สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการดำเนินงานช่วยเหลือ และคุ้มครองนักเรียน และความปลอดภัยในสถานศึกษาในทุกมิติ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 
วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 
ดร.ศุภสิน ภูศรีโสม ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1
มอบหมาย ดร.หฤทัย บุญประดับ รองผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1 
พร้อมด้วยดร.ศรณี คุปติปัทมกุล ผอ.รร.ชุมชนวัดไทรม้า
นางจารุ ฐิติสุริยารักษ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นางศศิวิมล ปริญญาธนกุล นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ 
และนางสาวฤพินทร โลหณุต นักจิตวิทยาโรงเรียนฯ 
ลงพื้นที่สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการดำเนินงานช่วยเหลือ
และคุ้มครองนักเรียน และความปลอดภัยในสถานศึกษาในทุกมิติ 
ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ