Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

เข้าสู่ระบบ

COVID-19

SAVEครูดีให้มีที่ยืน

น้อมนำพระราชปณิธาน

E-Office เอกชน

obectv

G-Chat Apps

คลังสารสรเทศ

ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 69

ทุจริตคิดโกงชาติ

คู่มือการปฏิบัติงาน

ทำเนียบสถานศึกษา

สารสนเทศทางการศึกษา

แผนปฎิบัติการ สพฐ.

แผนปฏิบัติการประจำปี

แผนการใช้งบประมาณประจำปี

รายงานการประชุม

ขั้นตอนการให้บริการ

ลงพื้นที่ช่วยเหลือเด็กหญิงพัชราภา ภูชัน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และเด็กหญิงภัทรภร ภูชัน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดบัวขวัญ (มีทับราษฎร์บำรุง)

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 
วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565 
ดร.ศุภสิน ภูศรีโสม ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1
มอบหมาย นางจารุ ฐิติสุริยรักษ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นางปณิดา ภูห้องเพชร นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
นางโรสนี สีอร่ามรุ่งเรือง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางสาวฤพินทร โลหญุต นักจิตวิทยาโรงเรียนฯ 
และนางสาวกุลชลี ปั้นโต เจ้าหน้าที่ลูกเสือ 
ลงพื้นที่ช่วยเหลือเด็กหญิงพัชราภา ภูชัน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
และเด็กหญิงภัทรภร ภูชัน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
โรงเรียนวัดบัวขวัญ (มีทับราษฎร์บำรุง) อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 
เนื่องจากบ้านพักอาศัยถูกไฟไหม้เสียหาย
โดยมีนางสาลินี สุขศิริ ผอ.โรงเรียน 
พร้อมด้วยคณะครูร่วมลงพื้นที่เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่นักเรียนด้วย

Share

20 ข่าวล่าสุด

ผู้บริหาร

ว่าที่ร้อยเอกพรเนตร ศรีทอง

ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1

รองผู้อำนวยการ

นางวชิรนุช พรหมภัทร์

รอง.ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1

รองผู้อำนวยการ

นายทนงศักดิ์ ศรีงามคุณพัฒน์

รอง.ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1

 

รองผู้อำนวยการ

ดร.หฤทัย บุญประดับ

รอง.ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1

สลิปเงินเดือน

โรงเรียนสุจริต

facebook

ระบบ eMENSCR

E-Learning

Twitter

Instagram

Youtube

Q&A(ถาม-ตอบ)

ประเมินคุณธรรม ITA

เว็บไซต์หน่วยงาน