ลงพื้นที่ช่วยเหลือเด็กหญิงพัชราภา ภูชัน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และเด็กหญิงภัทรภร ภูชัน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดบัวขวัญ (มีทับราษฎร์บำรุง)

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 
วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565 
ดร.ศุภสิน ภูศรีโสม ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1
มอบหมาย นางจารุ ฐิติสุริยรักษ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นางปณิดา ภูห้องเพชร นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
นางโรสนี สีอร่ามรุ่งเรือง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางสาวฤพินทร โลหญุต นักจิตวิทยาโรงเรียนฯ 
และนางสาวกุลชลี ปั้นโต เจ้าหน้าที่ลูกเสือ 
ลงพื้นที่ช่วยเหลือเด็กหญิงพัชราภา ภูชัน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
และเด็กหญิงภัทรภร ภูชัน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
โรงเรียนวัดบัวขวัญ (มีทับราษฎร์บำรุง) อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 
เนื่องจากบ้านพักอาศัยถูกไฟไหม้เสียหาย
โดยมีนางสาลินี สุขศิริ ผอ.โรงเรียน 
พร้อมด้วยคณะครูร่วมลงพื้นที่เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่นักเรียนด้วย