Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

เข้าสู่ระบบ

COVID-19

SAVEครูดีให้มีที่ยืน

น้อมนำพระราชปณิธาน

E-Office เอกชน

obectv

G-Chat Apps

คลังสารสรเทศ

ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 69

ทุจริตคิดโกงชาติ

คู่มือการปฏิบัติงาน

ทำเนียบสถานศึกษา

สารสนเทศทางการศึกษา

แผนปฎิบัติการ สพฐ.

แผนปฏิบัติการประจำปี

แผนการใช้งบประมาณประจำปี

รายงานการประชุม

ขั้นตอนการให้บริการ

การย้ายครู ปี พ.ศ. 2565 สพป.นนทบุรี เขต 1

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

การย้ายครู  ปี 2565

Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeDownloads
Download this file (106345.jpg)106345.jpg บริหารงานบุคคล64 Kb120
Download this file (2. ประกาศตำแหน่งว่าง.pdf)2. ประกาศตำแหน่งว่าง.pdf บริหารงานบุคคล1258 Kb147
Download this file (3. คำร้องขอย้าย.doc)3. คำร้องขอย้าย.doc บริหารงานบุคคล89 Kb101
Download this file (คำชี้แจงการย้าย  ปี 2565.docx)คำชี้แจงการย้าย ปี 2565.docx บริหารงานบุคคล17 Kb105
Download this file (ปฏิทิน + ตัวชี้วัด (QR Code).pdf)ปฏิทิน + ตัวชี้วัด (QR Code).pdf บริหารงานบุคคล2239 Kb115
Download this file (สารบัญหน้าเอกสาร (QR Code).pdf)สารบัญหน้าเอกสาร (QR Code).pdf บริหารงานบุคคล1158 Kb101
Share

20 ข่าวล่าสุด

5 ภาพข่าวกิจกรรมล่าสุด

ผู้บริหาร

ดร.ศุภสิน ภูศรีโสม

ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1

รองผู้อำนวยการ

นางวชิรนุช พรหมภัทร์

รอง.ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1

รองผู้อำนวยการ

นายทนงศักดิ์ ศรีงามคุณพัฒน์

รอง.ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1

 

รองผู้อำนวยการ

ดร.หฤทัย บุญประดับ

รอง.ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1

สลิปเงินเดือน

โรงเรียนสุจริต

facebook

ระบบ eMENSCR

E-Learning

Twitter

Instagram

Youtube

Q&A(ถาม-ตอบ)

ประเมินคุณธรรม ITA

เว็บไซต์หน่วยงาน