Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

เข้าสู่ระบบ

G-Chat Apps

ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 68

obectv

E-Office เอกชน

ทุจริตคิดโกงชาติ

คู่มือการปฏิบัติงาน

ทำเนียบสถานศึกษา

สารสนเทศทางการศึกษา

นโยบาย สพฐ.

แผนปฏิบัติการประจำปี

แผนการใช้งบประมาณประจำปี

รายงานการประชุม

ขั้นตอนการให้บริการ

HA12.jpgGT2.jpgFX1-001.jpgBY004.jpgAU028.jpgEQ12.jpgGM84.jpg12319766_927066427349055_1369736787_n.jpgCJ8.JPG16.jpgCS12.JPGCS22.jpgCS46.JPGCJ1.JPGCD018.jpgEC4.jpgHA1.jpgGI1.jpgFI3.jpg35.jpgFY16.jpgFD2.jpgGF1.jpgCJ19.JPGFV1-001.jpg11191.jpgBY012.jpgGR1.jpgEC14.jpg20.JPGFX35-035.jpgGM101.jpgAZK4.jpgFD1.jpgHC34.jpgGN5.jpgBM31.jpgEC20.JPG12319439_927066484015716_2002183756_n.jpgCJ26.JPG11213.JPG48.jpgGG24.jpgGE16.jpgCJ7.JPGCS45.JPGGJ1.jpgAO016.jpgFX38-038.jpg11139.jpgHC1.jpg12335959_927066614015703_1725215075_n.jpgGB1.jpgGQ1.1.jpgFY12.jpg11142.JPGAZ013.jpg59.jpgAX018.JPGBM29.jpgCJ28.JPGGM12.jpgGC12.jpgGQ25.jpgGC15.jpgGH4.jpgFH1.jpgFT3-003.jpgGJ7.jpgGU2.jpgEQ2.jpgCS23.JPGHI1.jpg30.jpgAX020.JPGBY001.jpg11220.JPG3.jpgHC2.jpgEQ14.jpg11134.jpg11222.JPGGC2.JPGGR10.jpgGC1.JPG1.jpgFD7.jpgGN16.jpgFX45-045.jpgEC1.jpgFS1.jpgGK4.jpgAX003.JPGFG3.jpgGK5.jpgGD13.jpg77.jpg11152.jpg25.JPGCS31.JPG

     

  • 1
  • 2
นายพีรากร บุนนาค รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพี้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1... Read more
การประชุมติดตามการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity... Read more
นางอรวรรณ แสงสุวรรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1... Read more
นายพีรากร  บุนนาค รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต... Read more
นางอรวรรณ  แสงสุวรรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1... Read more
นายพีรากร บุนนาค รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1... Read more
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา... Read more
ประชุมเชิงปฏิบัติการครูด้วยระบบทางไกลสะเต็มศึกษา  2562 ... Read more
นายพีรากร บุนนาค รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทึ่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต  1... Read more
นางอรวรรณ แสงสุวรรณ์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1... Read more
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1นำโดยนายพีรากร บุนนาค... Read more
นายพีรากร  บุนนาค รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต  1... Read more

 

 

 

ผู้บริหาร

การจัดซื้อจัดจ้าง

โรงเรียนสุจริต

facebook

Q&A(ถาม-ตอบ)

ประเมินคุณธรรม ITA

เว็บไซต์หน่วยงาน

สถิติการเข้าชม

5489146
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
455
1426
455
5478335
36087
54248
5489146