Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

เข้าสู่ระบบ

G-Chat Apps

obectv

คู่มือประชาชน

E-Office สพฐ.

ทุจริตคิดโกงชาติ

 

ทำเนียบสถานศึกษา 59

ทำเนียบสถานศึกษา 58

สารสนเทศ 2558

รายงานการประชุม

 

GJ7.jpgBM31.jpgGI1.jpgAX003.JPGGJ1.jpgFY16.jpgAX020.JPGGG24.jpgCS45.JPGAX018.JPGGM101.jpg12335959_927066614015703_1725215075_n.jpgEC14.jpgGC2.JPGCS31.JPGBY001.jpgCS12.JPGCJ1.JPGFX1-001.jpg11213.JPGFX38-038.jpgGF1.jpgGQ25.jpgGM12.jpgFI3.jpg16.jpgCJ26.JPGGC15.jpgHC1.jpg12319766_927066427349055_1369736787_n.jpgGT2.jpgCJ19.JPGGR1.jpg12319439_927066484015716_2002183756_n.jpgGH4.jpgEC20.JPG48.jpgGR10.jpgAU028.jpgCJ28.JPGFD7.jpgGE16.jpgCJ8.JPGCJ7.JPGFD2.jpgGK5.jpgFV1-001.jpgEC1.jpgGC1.JPGCS46.JPGHA12.jpg3.jpg20.JPGGD13.jpgGB1.jpgBM29.jpgHC2.jpgAZ013.jpgBY004.jpg30.jpgGN16.jpgEC29.JPGFX45-045.jpgHC34.jpgEC4.jpg11152.jpgGU2.jpgCS23.JPG11139.jpgHA1.jpgGC12.jpgFS1.jpgFD1.jpgBY012.jpgCD018.jpg11220.JPGGN5.jpgCS22.jpgEQ2.jpg11222.JPGEQ14.jpgFH1.jpgHI1.jpgFX35-035.jpg77.jpgEQ12.jpgGM84.jpg11191.jpgFG3.jpgFY12.jpg35.jpgGK4.jpg11134.jpg1.jpgGQ1.1.jpg25.JPG11142.JPG59.jpgFT3-003.jpgAO016.jpg

     

  • 1
  • 2
 นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1... Read more
นางอรวรรณ แสงสุวรรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1... Read more
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1... Read more
นายพีรากร บุนนาค รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1... Read more
นางอรวรรณ แสงสุวรรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1... Read more
นางอรวรรณ แสงสุวรรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1... Read more
โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล... Read more
นายพีรากร บุนนาค รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1... Read more
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี... Read more
การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา(ก.ต.ป.น.) ครั้งที่ 2/2560     ... Read more
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1... Read more
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1... Read more

 

 

 

ผู้บริหาร

เว็บไซต์หน่วยงาน

แผนปฏิบัติการประจำปี

ประเมินคุณธรรม ITA