Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

เข้าสู่ระบบ

G-Chat Apps

ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 68

obectv

คู่มือประชาชน

E-Office เอกชน

ทุจริตคิดโกงชาติ

 

ทำเนียบสถานศึกษา 60

สารสนเทศ

 

 

 

ทำเนียบสถานศึกษา 59

ทำเนียบสถานศึกษา 58

สารสนเทศ 2558

รายงานการประชุม

ขั้นตอนการให้บริการ

ติดตามแผนปฎิบัติการ

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 เขียนโดย บริหารงานบุคคล 312
ประกาศ เรื่องการขายทอดตลาดคาคารอเนกประสงค์ แบบ ป.1 ข ขนาด 1 ชั้น 4 ห้องเรียน ร.ร. วัดปราสาท เขียนโดย นายวรกันต์ เบ็ญเจริญ 404
ประกาศ เรื่องการขายทอดตลาดคาคารอเนกประสงค์ แบบ 312 จำนวน 2 หลัง ร.ร. วัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ เขียนโดย นายวรกันต์ เบ็ญเจริญ 386
อบรมครูด้วยระบบทางไกลสะเต็มศึกษา สำหรับครูพี่เลี้ยงประจำศูนย์การอบรม รุ่นที่ 3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม - 2 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมศรีเมืองนนท์ 1 เขียนโดย นิเทศและติดตาม 327
ปริมาณงานเเละราคา เขียนโดย นโยบายและแผน 411
การประชุมเชิงปฏิบัติการสังเคราะห์การจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง(SAR) เขียนโดย นิเทศและติดตาม 607
การอบรมครูพี่เลี้ยงโรงเรียนที่เป็นศูนย์การอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษาประจำปีงบประมาณ 2561 เขียนโดย นิเทศและติดตาม 599
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 เขียนโดย บริหารงานบุคคล 489
แนวทางการขอรับความเห็นชอบในการจัดหาระบบคอมพิ่วเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เขียนโดย ict 560
การอบรมและแข่งขันเครื่องบินเล็กกองทัพอากาศและนักเรียน สพฐ. ประจำปี 2561 เขียนโดย ส่งเสริมจัดการศึกษา 413

20 ข่าวล่าสุด

ผู้บริหาร

เว็บไซต์หน่วยงาน

ประเมินคุณธรรม ITA


แผนปฏิบัติการประจำปี