Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

เข้าสู่ระบบ

G-Chat Apps

ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 68

obectv

คู่มือประชาชน

E-Office เอกชน

ทุจริตคิดโกงชาติ

 

ทำเนียบสถานศึกษา 60

สารสนเทศ

 

 

 

ทำเนียบสถานศึกษา 59

ทำเนียบสถานศึกษา 58

สารสนเทศ 2558

รายงานการประชุม

ขั้นตอนการให้บริการ

ติดตามแผนปฎิบัติการ

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประชาสัมพันธ์ระเบีบการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 เขียนโดย อำนวยการ 948
เอกสารระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา ตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบวงจรของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขียนโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล 1006
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Educational Technology 4.0 for the 21 st century skills เขียนโดย อำนวยการ 874
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ เขียนโดย อำนวยการ 782
ประชาสัมพันธ์งาน Super S Award 3 เขียนโดย อำนวยการ 862
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2560 เขียนโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล 910
โครงการพัฒนาผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องกับการศึกษาระดับปฐมวัย รุ่นที่ 9 เขียนโดย อำนวยการ 750
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เขียนโดย อำนวยการ 896
โครงการ “ครูดีไม่มีอบายมุข” ประจำปี 2561 (ปีที่ 7) เขียนโดย อำนวยการ 39886
รายงานงบทดลองหน่วยเบิจ่ายรายเดือน ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 เขียนโดย ict 809

20 ข่าวล่าสุด

ผู้บริหาร

เว็บไซต์หน่วยงาน

ประเมินคุณธรรม ITA


แผนปฏิบัติการประจำปี