Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

เข้าสู่ระบบ

G-Chat Apps

ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 69

obectv

E-Office เอกชน

ทุจริตคิดโกงชาติ

คู่มือการปฏิบัติงาน

ทำเนียบสถานศึกษา

สารสนเทศทางการศึกษา

นโยบาย สพฐ.

แผนปฏิบัติการประจำปี

แผนการใช้งบประมาณประจำปี

รายงานการประชุม

ขั้นตอนการให้บริการ

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ขอเชิญชวนสมัครเข้าประกวดบรรเลงดนตรีไทนศรทอง พุทธศักราช 2562 เขียนโดย อำนวยการ 369
ขอประชาสัมพันธ์โครงการรับทองกับ วพ ปี2562 เขียนโดย อำนวยการ 403
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2562 เขียนโดย บริหารงานบุคคล 405
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สักกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2562 เขียนโดย บริหารงานบุคคล 483
ข้าราชการที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์และต้องพ้นจากราชการเนื่องจากเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สังกัด สพป. นนทบุรี เขต 1 เขียนโดย บริหารงานบุคคล 648
ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาครูเเละบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25621 เขียนโดย อำนวยการ 393
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาข้าราชการครูเเละบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอนปี 2562 ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เขียนโดย อำนวยการ 406
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร เขียนโดย อำนวยการ 367
โครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ( ระยะที่ 1 ) เขียนโดย อำนวยการ 299
ขอประชาสัมพันธ์เเละเเนะนำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ เขียนโดย อำนวยการ 399

20 ข่าวล่าสุด

ผู้บริหาร

นายนพพร มากคงแก้ว

ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1

รองผู้อำนวยการ

นางอรวรรณ แสงสุวรรณ์

รอง.ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1

โรงเรียนสุจริต

facebook

Youtube

Q&A(ถาม-ตอบ)

ประเมินคุณธรรม ITA

เว็บไซต์หน่วยงาน