Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

เข้าสู่ระบบ

G-Chat Apps

ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 68

obectv

E-Office เอกชน

ทุจริตคิดโกงชาติ

คู่มือการปฏิบัติงาน

ทำเนียบสถานศึกษา

สารสนเทศทางการศึกษา

นโยบาย สพฐ.

แผนปฏิบัติการประจำปี

แผนการใช้งบประมาณประจำปี

รายงานการประชุม

ขั้นตอนการให้บริการ

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง เขียนโดย ict 42
การนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน ของสถานศึกษา เขียนโดย ict 44
ระเบียบและประกาศคณะกรรมการสำหรับการให้กู้ยืม ปีการศึกษา 2562 เขียนโดย ส่งเสริมจัดการศึกษา 47
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษา เเละเเลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติระยะที่ 1 ปี รุ่น 59 ( พ.ศ. 2563 - 2564 ) เขียนโดย อำนวยการ 30
ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการเเละขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการด้านการศึกศึกษารูปแบบใหม่ ครั้งที่ 1 เขียนโดย อำนวยการ 40
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อไปบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุุรี เขียนโดย บริหารงานบุคคล 106
โครงการเยาวชนดนตรีไทย ครั้งที่ 2 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เขียนโดย ส่งเสริมจัดการศึกษา 55
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพเด็กผ่านกิจกรรมบูรณาการประสาทการรับความรู้สึก ( SI ) เขียนโดย อำนวยการ 71
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพือเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษษอื่น ตามมาตร 38ค(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานน เขียนโดย บริหารงานบุคคล 262
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์จำนวน ๕๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย ict 107

20 ข่าวล่าสุด

ผู้บริหาร

โรงเรียนสุจริต

facebook

Q&A(ถาม-ตอบ)

ประเมินคุณธรรม ITA

เว็บไซต์หน่วยงาน