Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

เข้าสู่ระบบ

G-Chat Apps

ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 69

obectv

E-Office เอกชน

ทุจริตคิดโกงชาติ

คู่มือการปฏิบัติงาน

ทำเนียบสถานศึกษา

สารสนเทศทางการศึกษา

นโยบาย สพฐ.

แผนปฏิบัติการประจำปี

แผนการใช้งบประมาณประจำปี

รายงานการประชุม

ขั้นตอนการให้บริการ

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษา เเละเเลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติระยะที่ 1 ปี รุ่น 59 ( พ.ศ. 2563 - 2564 ) เขียนโดย อำนวยการ 334
ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการเเละขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการด้านการศึกศึกษารูปแบบใหม่ ครั้งที่ 1 เขียนโดย อำนวยการ 306
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อไปบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุุรี เขียนโดย บริหารงานบุคคล 405
โครงการเยาวชนดนตรีไทย ครั้งที่ 2 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เขียนโดย ส่งเสริมจัดการศึกษา 321
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพเด็กผ่านกิจกรรมบูรณาการประสาทการรับความรู้สึก ( SI ) เขียนโดย อำนวยการ 304
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพือเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษษอื่น ตามมาตร 38ค(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานน เขียนโดย บริหารงานบุคคล 435
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์จำนวน ๕๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย ict 339
ศธ 04076/0742 ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษาเพิ่มเติม เขียนโดย บริหารงานบุคคล 426
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ เขียนโดย อำนวยการ 292
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท เขียนโดย อำนวยการ 315

20 ข่าวล่าสุด

5 ภาพข่าวกิจกรรมล่าสุด

ผู้บริหาร

นายนพพร มากคงแก้ว

ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1

รองผู้อำนวยการ

นายพีรากร บุนนาค

รอง.ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1

นางอรวรรณ แสงสุวรรณ์

รอง.ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1

โรงเรียนสุจริต

facebook

Youtube

Q&A(ถาม-ตอบ)

ประเมินคุณธรรม ITA

เว็บไซต์หน่วยงาน