Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

เข้าสู่ระบบ

G-Chat Apps

ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 68

obectv

คู่มือประชาชน

E-Office เอกชน

ทุจริตคิดโกงชาติ

 

ทำเนียบสถานศึกษา 60

สารสนเทศ

 

 

 

ทำเนียบสถานศึกษา 59

ทำเนียบสถานศึกษา 58

สารสนเทศ 2558

รายงานการประชุม

ขั้นตอนการให้บริการ

ติดตามแผนปฎิบัติการ

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ขอส่งหนังสือ "คู่มือการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค" เขียนโดย นโยบายและแผน 1969
แผนยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาจังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564 เขียนโดย นโยบายและแผน 1735
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งเเต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ( 30% ) เขียนโดย นโยบายและแผน 488
การจัดสรรงบประมาณโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งเเต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งบเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรียนการสอน : ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เขียนโดย นโยบายและแผน 411
การจัดทำนโยบายสำนักงานคระกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เขียนโดย นโยบายและแผน 2050
รายงานผลการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เขียนโดย นโยบายและแผน 1625
ขอให้ดำเนินการตรวจสอบการรับครูภาษาชาวต่างประเทศ เขียนโดย นโยบายและแผน 1294
เตรียมการจัดตั้งงบประมาณปี พ.ศ. 2561 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินเเละสิ่งก่อสร้าง ( ฉบับใหม่ ) เขียนโดย นโยบายและแผน 690
เตรียมการจัดตั้งงบประมาณปี พ.ศ. 2561 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินเเละสิ่งก่อสร้าง เขียนโดย นโยบายและแผน 877
การจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เขียนโดย นโยบายและแผน 1380

20 ข่าวล่าสุด

ผู้บริหาร

เว็บไซต์หน่วยงาน

ประเมินคุณธรรม ITA


แผนปฏิบัติการประจำปี