Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

เข้าสู่ระบบ

G-Chat Apps

ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 68

obectv

คู่มือประชาชน

E-Office เอกชน

ทุจริตคิดโกงชาติ

 

ทำเนียบสถานศึกษา 60

สารสนเทศ

 

 

 

ทำเนียบสถานศึกษา 59

ทำเนียบสถานศึกษา 58

สารสนเทศ 2558

รายงานการประชุม

ขั้นตอนการให้บริการ

ติดตามแผนปฎิบัติการ

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
โครงการพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลการใช้จ่ายด้านการศึกษาของสถานศึกษาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เขียนโดย นโยบายและแผน 898
การประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจและยืนยันข้อมูลนักเรียนรายบุคคลต้นปีการศึกษา 2560 ผ่านระบบโปรเเกรม Data Management Center ( DMC ) เขียนโดย นโยบายและแผน 846
ขอเเก้ไขข้อมูลเอกสารแนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งเเต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขียนโดย นโยบายและแผน 682
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการหนังสือเรียนและแบฝึกหัดตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งเเต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2560 เขียนโดย นโยบายและแผน 456
การรับเด็กเพื่อเข้ารับการศึกษาก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ( สำหรับเด็กอายุ 3 ปีบริบูรณ์ ) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560 เขียนโดย นโยบายและแผน 327
จัดส่งเอกสารแนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งเเต่อนุบาลจนจบการศึกาาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2560 เขียนโดย นโยบายและแผน 473
โครงการพัฒนาประสิทธิ์ภาพการสื่อสารตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เขียนโดย ict 680
โครงการพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลการใช้จ่ายด้านการศึกษาของสถานศึกษา ( โครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐานเดิม ) เขียนโดย นโยบายและแผน 1652
การส่งผลงานเข้าประกวดโครงการ "Thailand ICT Youth Challenge 2017" เขียนโดย ict 1371
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อตรวจและยืนยันข้อมูลนักเรียนสิ้นปีการศึกษา 2559 ในระบบโปรเเกรม Data management Crnter ( DMC ) ผ่านทางเว็ปไซต์ htt://pobb.bopp - obec.info/obec 59 เขียนโดย นโยบายและแผน 835

20 ข่าวล่าสุด

ผู้บริหาร

เว็บไซต์หน่วยงาน

ประเมินคุณธรรม ITA


แผนปฏิบัติการประจำปี