Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

เข้าสู่ระบบ

G-Chat Apps

obectv

คู่มือประชาชน

E-Office เอกชน

ทุจริตคิดโกงชาติ

 

ทำเนียบสถานศึกษา 60

สารสนเทศ 2560

 

 

 

ทำเนียบสถานศึกษา 59

ทำเนียบสถานศึกษา 58

สารสนเทศ 2558

รายงานการประชุม

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
นิเทศ ติดตามให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาด้านการประยุกต์ใช้ ICT โรงเรียนชุมชนวัดบางไกรใน เขียนโดย ict 360
นิเทศ ติดตามให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาด้านการประยุกต์ใช้ ICT โรงเรียนวัดบางไกรนอก เขียนโดย ict 335
ศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบในฝันสู่มาตราฐานสากล เขียนโดย นิเทศและติดตาม 1100
แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ 2806
นิเทศ ติดตามให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาด้านการประยุกต์ใช้ ICT โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์ เขียนโดย ict 512
นิเทศ ติดตามให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาด้านการประยุกต์ใช้ ICT โรงเรียนวัดเชิงกระบื้อ เขียนโดย ict 448
นิเทศ ติดตามให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาด้านการประยุกต์ใช้ ICT โรงเรียนวัดฝาง เขียนโดย ict 497
การประชุมเชิงปฏิบัติการการสอนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ เขียนโดย นิเทศและติดตาม 291
นิเทศ ติดตามให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาด้านการประยุกต์ใช้ ICT โรงเรียนกลาโหมอุทิศ เขียนโดย ict 502
นิเทศ ติดตามให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาด้านการประยุกต์ใช้ ICT วัดโชติการาม เขียนโดย ict 245

20 ข่าวล่าสุด

ผู้บริหาร

เว็บไซต์หน่วยงาน

ประเมินคุณธรรม ITA


แผนปฏิบัติการประจำปี