Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

เข้าสู่ระบบ

G-Chat Apps

ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 68

obectv

คู่มือประชาชน

E-Office เอกชน

ทุจริตคิดโกงชาติ

สารสนเทศทางการศึกษา

คู่การปฏิบัติงาน

ติดตามแผนปฎิบัติการ

ทำเนียบสถานศึกษา

แผนปฏิบัติการประจำปี

รายงานการประชุม

ขั้นตอนการให้บริการ

นโยบาย สพฐ.

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การดำเนินการจัดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ(National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เขียนโดย นิเทศและติดตาม 590
ขอความอนุเคราะห์ร่วมบริจาคช่วยเหลือนักเรียนประสบอุบัติเหตุ เขียนโดย อำนวยการ 559
อนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ที่ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เขียนโดย อำนวยการ 612
รายงาน "พุธเช้า" ข่าวโรงเรียน เขียนโดย นโยบายและแผน 368
การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคคลกรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เขียนโดย ict 414
เเจ้งเตือนการเกิดโรค อุบัติเหตุเเละการเกิดสาธารณภัยในฤดูร้อน เขียนโดย อำนวยการ 236
การสำรวจครุภัณฑ์ โครงการพัฒนาเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการศึกษา (UniNet) เขียนโดย ict 541
การรายงานข้อมูลความต้องการ รายการปรับปรุงซ่อมเเซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นตามความขาดเเคลนจำเป็นเร่งด่วน เขียนโดย นโยบายและแผน 452
การดาวน์โหลเอกสารแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เขียนโดย นโยบายและแผน 537
การสำรวจความต้องการจำเป็นของโครงสร้างพื้นฐานของโรงเรียนประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เขียนโดย นโยบายและแผน 782

20 ข่าวล่าสุด

ผู้บริหาร

โรงเรียนสุจริต

facebook

Q&A(ถาม-ตอบ)

ประเมินคุณธรรม ITA

มาตราการป้องกันการทุจริต

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

เว็บไซต์หน่วยงาน