Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

เข้าสู่ระบบ

G-Chat Apps

obectv

คู่มือประชาชน

E-Office เอกชน

ทุจริตคิดโกงชาติ

 

ทำเนียบสถานศึกษา 60

สารสนเทศ 2560

 

 

 

ทำเนียบสถานศึกษา 59

ทำเนียบสถานศึกษา 58

สารสนเทศ 2558

รายงานการประชุม

ขั้นตอนการให้บริการ

ติดตามแผนปฎิบัติการ

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การสำรวจความต้องการจำเป็นของโครงสร้างพื้นฐานของโรงเรียนประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เขียนโดย นโยบายและแผน 411
ขอเชิญประชุมผ่านระบบ Video Conference เขียนโดย ict 593
(เพิ่มเติมตัวอย่างการรายงานสำหรับโรงเรียนที่ไม่มีการเช่าอินเทอร์เน็ต) รายงานการใช้อินเทอร์เน็ตของสถานศึกษาตามนโยบายการดำเนินการจัดหาอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของโรงเรียน (ระยะที่ ๒:มกราคม ๑ มกราคม ๒๕๖๑) เขียนโดย ict 237
รายงานการใช้อินเทอร์เน็ตของสถานศึกษาตามนโยบายการดำเนินการจัดหาอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ของโรงเรียน(ระยะที่ ๒ :หลังวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑) เขียนโดย ict 329
การดำเนินการจัดหาอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของโรงเรียน เขียนโดย ict 444
เเนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการใช้อินเตอร์เน็ตของกระทรวงศึกษาธิการ เขียนโดย ict 329
แจ้งลิงค์ระบบรับส่งหนังสือราชการใหม่ ( AMSS++) เขียนโดย ict 511
การยกเลิกระบบเครื่อข่ายอินเตอร์เน็ต ตามนโยบายMOE NET ของกระทรวงศึกษาธิการ เขียนโดย ict 477
การติดตามปัญหาการใช้อินเตอร์เน็ตของโรงเรียนตามนโยบายของ สพฐ. เพื่อประกอบการพิจารณาของบประมาณปี 2561 เขียนโดย ict 722
แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อการจัดทำข้อมูลพื้นฐานการใช้อินเตอร์เน็ตของโรงเรียน สังกัด สพป.นนทบุรี เขต 1 เขียนโดย ict 448

20 ข่าวล่าสุด

5 ภาพข่าวกิจกรรมล่าสุด

ผู้บริหาร

เว็บไซต์หน่วยงาน

ประเมินคุณธรรม ITA


แผนปฏิบัติการประจำปี