Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

เข้าสู่ระบบ

G-Chat Apps

ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 68

obectv

E-Office เอกชน

ทุจริตคิดโกงชาติ

คู่มือการปฏิบัติงาน

ทำเนียบสถานศึกษา

สารสนเทศทางการศึกษา

นโยบาย สพฐ.

แผนปฏิบัติการประจำปี

แผนการใช้งบประมาณประจำปี

รายงานการประชุม

ขั้นตอนการให้บริการ

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการเขียนเรียงความ"เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย: ปลูกฝังความรักชาติ รักถิ่นแผ่นดินเกิด" เขียนโดย นิเทศและติดตาม 884
การดำเนินการจัดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ(National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เขียนโดย นิเทศและติดตาม 746
ขอความอนุเคราะห์ร่วมบริจาคช่วยเหลือนักเรียนประสบอุบัติเหตุ เขียนโดย อำนวยการ 675
อนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ที่ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เขียนโดย อำนวยการ 691
รายงาน "พุธเช้า" ข่าวโรงเรียน เขียนโดย นโยบายและแผน 427
การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคคลกรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เขียนโดย ict 468
เเจ้งเตือนการเกิดโรค อุบัติเหตุเเละการเกิดสาธารณภัยในฤดูร้อน เขียนโดย อำนวยการ 260
การสำรวจครุภัณฑ์ โครงการพัฒนาเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการศึกษา (UniNet) เขียนโดย ict 615
การรายงานข้อมูลความต้องการ รายการปรับปรุงซ่อมเเซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นตามความขาดเเคลนจำเป็นเร่งด่วน เขียนโดย นโยบายและแผน 526
การดาวน์โหลเอกสารแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เขียนโดย นโยบายและแผน 616

20 ข่าวล่าสุด

ผู้บริหาร

นายนพพร มากคงแก้ว

ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1

รองผู้อำนวยการ

นายพีรากร บุนนาค

รอง.ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1

นางอรวรรณ แสงสุวรรณ์

รอง.ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1

โรงเรียนสุจริต

facebook

Youtube

Q&A(ถาม-ตอบ)

ประเมินคุณธรรม ITA

เว็บไซต์หน่วยงาน