Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

เข้าสู่ระบบ

COVID-19

SAVEครูดีให้มีที่ยืน

น้อมนำพระราชปณิธาน

E-Office เอกชน

obectv

G-Chat Apps

คลังสารสรเทศ

ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 69

ทุจริตคิดโกงชาติ

คู่มือการปฏิบัติงาน

ทำเนียบสถานศึกษา

สารสนเทศทางการศึกษา

แผนปฎิบัติการ สพฐ.

แผนปฏิบัติการประจำปี

แผนการใช้งบประมาณประจำปี

รายงานการประชุม

ขั้นตอนการให้บริการ

รัชกาลที่ 9 - พระมหากษัตริย์ไทย

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การส่งเเบบสำรวจความต้องการครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ของโรงเรียนขนาดเล็ก โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ( DLTV ) ประจำปีงบประมาณ 2563 เขียนโดย ict 1183
คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2563 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เขียนโดย นโยบายและแผน 12538
การจัดทำคลิป การพัฒนาโรงเรียนต้นแบบในการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล DLTV ด้วยกระบวนการ PLC เขียนโดย ict 884
การประชุมทางไกลเพื่อส่งเสริมการจัดการการสึกาาทางไกลผ่านดาวเทียม รูปแบบ NEW DLTV เขียนโดย ict 1470
เเนวทางการขอรับความเห็นชอบในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัด เขียนโดย ict 858
การดำเนินการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. กิจกรรมการผลิตนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดีและกิจกรรม 10,000 คุรุชนคนคุณธรรม เขียนโดย นิเทศและติดตาม 3334
ขอความอนุเคราะห์ตอบเเบบสำรวจการใช้งานระบบอินเตอร์เน็ตของสถานศึกษาเเละหน่วยงาน เขียนโดย ict 1083
การขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน "การจัดการศึกษาทางไกลรูปแบบใหม่ New DLTV" เขียนโดย ict 1167
ขอเชิญร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา เขียนโดย อำนวยการ 937
การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน เขียนโดย อำนวยการ 2757

20 ข่าวล่าสุด

ผู้บริหาร

นายนพพร มากคงแก้ว

ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1

รองผู้อำนวยการ

นางวชิรนุช พรหมภัทร์

รอง.ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1

รองผู้อำนวยการ

นายทนงศักดิ์ ศรีงามคุณพัฒน์

รอง.ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1

 

รองผู้อำนวยการ

ดร.หฤทัย บุญประดับ

รอง.ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1

สลิปเงินเดือน

โรงเรียนสุจริต

facebook

ระบบ eMENSCR

E-Learning

Twitter

Instagram

Youtube

Q&A(ถาม-ตอบ)

ประเมินคุณธรรม ITA

เว็บไซต์หน่วยงาน