Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

เข้าสู่ระบบ

G-Chat Apps

obectv

คู่มือประชาชน

E-Office เอกชน

ทุจริตคิดโกงชาติ

 

ทำเนียบสถานศึกษา 60

สารสนเทศ 2560

 

 

 

ทำเนียบสถานศึกษา 59

ทำเนียบสถานศึกษา 58

สารสนเทศ 2558

รายงานการประชุม

ติดตามแผนปฎิบัติการ

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การดำเนินการจัดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ(National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เขียนโดย นิเทศและติดตาม 248
ขอความอนุเคราะห์ร่วมบริจาคช่วยเหลือนักเรียนประสบอุบัติเหตุ เขียนโดย อำนวยการ 191
อนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ที่ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เขียนโดย อำนวยการ 227
รายงาน "พุธเช้า" ข่าวโรงเรียน เขียนโดย นโยบายและแผน 143
การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคคลกรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เขียนโดย ict 191
เเจ้งเตือนการเกิดโรค อุบัติเหตุเเละการเกิดสาธารณภัยในฤดูร้อน เขียนโดย อำนวยการ 122
การสำรวจครุภัณฑ์ โครงการพัฒนาเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการศึกษา (UniNet) เขียนโดย ict 254
การรายงานข้อมูลความต้องการ รายการปรับปรุงซ่อมเเซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นตามความขาดเเคลนจำเป็นเร่งด่วน เขียนโดย นโยบายและแผน 189
การดาวน์โหลเอกสารแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เขียนโดย นโยบายและแผน 239
การสำรวจความต้องการจำเป็นของโครงสร้างพื้นฐานของโรงเรียนประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เขียนโดย นโยบายและแผน 341

20 ข่าวล่าสุด

5 ภาพข่าวกิจกรรมล่าสุด

ผู้บริหาร

เว็บไซต์หน่วยงาน

ประเมินคุณธรรม ITA


แผนปฏิบัติการประจำปี