Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

เข้าสู่ระบบ

COVID-19

SAVEครูดีให้มีที่ยืน

น้อมนำพระราชปณิธาน

E-Office เอกชน

obectv

G-Chat Apps

คลังสารสรเทศ

ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 69

ทุจริตคิดโกงชาติ

คู่มือการปฏิบัติงาน

ทำเนียบสถานศึกษา

สารสนเทศทางการศึกษา

แผนปฎิบัติการ สพฐ.

แผนปฏิบัติการประจำปี

แผนการใช้งบประมาณประจำปี

รายงานการประชุม

ขั้นตอนการให้บริการ

รัชกาลที่ 9 - พระมหากษัตริย์ไทย

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การส่งผลงานเข้าประกวดโครงการ thailand ict youth challenge 2016 เขียนโดย ict 2487
บัญชีค่าวัสดุและแรงงาน สำหรับปีงบประมาณ 2558/2559 เขียนโดย นโยบายและแผน 11192
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูล เเละกรอกเเบบสอบถามออนไลน์เพื่อใช้สำหรับเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการศึกษา เขียนโดย ict 764
สำรวจการใช้อินเตอร์เน๊ตของโรงเรียนในสังกัดสพฐ. เขียนโดย ict 3951
โครงการ "ทุนสร้างคน สร้างบัณฑิต" รุ่นที่18/2559 (มูลนิธิดำรงชัยธรรม) เขียนโดย ส่งเสริมจัดการศึกษา 2404
การจัดเก็บข้แมูลนักเรียนรายบุคคลสิ้นปีการศึกษา 2558 ผ่านระบบโปรแกรม Data Managemter: ( DMC ) เขียนโดย นโยบายและแผน 4033
การจัดทำเเผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เขียนโดย นโยบายและแผน 1662
ขอเชิญส่งเด็กและเยาวชน เข้าร่วมการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2559 เขียนโดย ส่งเสริมจัดการศึกษา 893
โครงการตอบปัญหาทางวิชาการทีชชิ่งทอยส์ครั้งที่2 เขียนโดย ส่งเสริมจัดการศึกษา 2453
แนวทางการดำเนินงานด้านการแก้ไขปัญหานักเรียนใช้ยาเสพติด เขียนโดย ส่งเสริมจัดการศึกษา 1472

20 ข่าวล่าสุด

5 ภาพข่าวกิจกรรมล่าสุด

ผู้บริหาร

นายนพพร มากคงแก้ว

ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1

รองผู้อำนวยการ

นางวชิรนุช พรหมภัทร์

รอง.ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1

รองผู้อำนวยการ

นายทนงศักดิ์ ศรีงามคุณพัฒน์

รอง.ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1

 

รองผู้อำนวยการ

ดร.หฤทัย บุญประดับ

รอง.ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1

สลิปเงินเดือน

โรงเรียนสุจริต

facebook

ระบบ eMENSCR

E-Learning

Twitter

Instagram

Youtube

Q&A(ถาม-ตอบ)

ประเมินคุณธรรม ITA

เว็บไซต์หน่วยงาน