Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

เข้าสู่ระบบ

G-Chat Apps

ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 68

obectv

คู่มือประชาชน

E-Office เอกชน

ทุจริตคิดโกงชาติ

 

ทำเนียบสถานศึกษา 60

สารสนเทศ

 

 

 

ทำเนียบสถานศึกษา 59

ทำเนียบสถานศึกษา 58

สารสนเทศ 2558

รายงานการประชุม

ขั้นตอนการให้บริการ

นโยบาย สพฐ.

ติดตามแผนปฎิบัติการ

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
แนวทางการดำเนินงานด้านการแก้ไขปัญหานักเรียนใช้ยาเสพติด เขียนโดย ส่งเสริมจัดการศึกษา 1149
การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ 4 ภูมิภาค หลักสูตร วิชาการจัดการค่ายพักแรม เขียนโดย ส่งเสริมจัดการศึกษา 2278
ขอความอนุเคราะห์โอนเงินดอกผลคืนกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา เขียนโดย ส่งเสริมจัดการศึกษา 928
ขอความอนุเคราะห์ให้ข้าราชการในสังกัดตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับเกณฑ์การประกวดและแข่งขันทักษะด้านเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ฯ เขียนโดย ส่งเสริมจัดการศึกษา 643
การจัดซื้อหนังสือเรียนในปีการศึกษา 2559 เขียนโดย นโยบายและแผน 6578
การคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการตามนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"เพิ่มเติม เขียนโดย นิเทศและติดตาม 696
แนวทางการใช้งบประมาณโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนร่วมและเรียนรวม ปีงบประมาณ 2559 เขียนโดย นิเทศและติดตาม 1392
ขอเสนอรายชื่อหนังสือเรียน และแบบฝึกหัด 8 กลุ่มสาระ เขียนโดย นิเทศและติดตาม 8070
หลักเกณฑ์การเก็บเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา เขียนโดย นโยบายและแผน 1265
การแพร่ภาพออกอากาศสด เรื่อง "เปิดรั้วการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2559 เขียนโดย ส่งเสริมจัดการศึกษา 1242

20 ข่าวล่าสุด

ผู้บริหาร

เว็บไซต์หน่วยงาน

ประเมินคุณธรรม ITA


แผนปฏิบัติการประจำปี