Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

เข้าสู่ระบบ

COVID-19

SAVEครูดีให้มีที่ยืน

น้อมนำพระราชปณิธาน

E-Office เอกชน

obectv

G-Chat Apps

คลังสารสรเทศ

ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 69

ทุจริตคิดโกงชาติ

คู่มือการปฏิบัติงาน

ทำเนียบสถานศึกษา

สารสนเทศทางการศึกษา

แผนปฎิบัติการ สพฐ.

แผนปฏิบัติการประจำปี

แผนการใช้งบประมาณประจำปี

รายงานการประชุม

ขั้นตอนการให้บริการ

รัชกาลที่ 9 - พระมหากษัตริย์ไทย

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิควิธีการสอนการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เขียนโดย นิเทศและติดตาม 1414
สำรวจข้อมูลโครงการโรงเรียนในฝัน เขียนโดย นิเทศและติดตาม 1871
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพิ่มเติม เขียนโดย ส่งเสริมจัดการศึกษา 1554
แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรายต์ พ.ศ.2559 เขียนโดย อำนวยการ 1232
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เขียนโดย นิเทศและติดตาม 1728
รับสมัครผลงานเพื่อคัดกรองและคัดเลือกเป็นรางวัลสูงสุดระดับชาติสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลงานการปฎิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี 2559 เขียนโดย นิเทศและติดตาม 1140
การประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการศึกษา เขียนโดย นิเทศและติดตาม 1114
การประชุมเชิงปฎิบัติการโรงเรียนโครงการพัฒนาการเรียนการสอนรูปแบบ English Bilingual Education (EBE) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ระดับภูมิภาค (กลาง) เขียนโดย นิเทศและติดตาม 1199
แบบสำรวจความต้องการการพัฒนา เขียนโดย นิเทศและติดตาม 6546
แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการโรงเรียนประชารัฐ เขียนโดย นิเทศและติดตาม 2011

20 ข่าวล่าสุด

5 ภาพข่าวกิจกรรมล่าสุด

ผู้บริหาร

นายนพพร มากคงแก้ว

ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1

รองผู้อำนวยการ

นางวชิรนุช พรหมภัทร์

รอง.ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1

รองผู้อำนวยการ

นายทนงศักดิ์ ศรีงามคุณพัฒน์

รอง.ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1

 

รองผู้อำนวยการ

ดร.หฤทัย บุญประดับ

รอง.ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1

สลิปเงินเดือน

โรงเรียนสุจริต

facebook

ระบบ eMENSCR

E-Learning

Twitter

Instagram

Youtube

Q&A(ถาม-ตอบ)

ประเมินคุณธรรม ITA

เว็บไซต์หน่วยงาน