Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

เข้าสู่ระบบ

G-Chat Apps

ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 68

obectv

คู่มือประชาชน

E-Office เอกชน

ทุจริตคิดโกงชาติ

 

ทำเนียบสถานศึกษา 60

สารสนเทศ

 

 

 

ทำเนียบสถานศึกษา 59

ทำเนียบสถานศึกษา 58

สารสนเทศ 2558

รายงานการประชุม

ขั้นตอนการให้บริการ

ติดตามแผนปฎิบัติการ

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ขอความอนุเคราะห์ให้ข้าราชการในสังกัดตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับเกณฑ์การประกวดและแข่งขันทักษะด้านเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ฯ เขียนโดย ส่งเสริมจัดการศึกษา 539
การจัดซื้อหนังสือเรียนในปีการศึกษา 2559 เขียนโดย นโยบายและแผน 6366
การคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการตามนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"เพิ่มเติม เขียนโดย นิเทศและติดตาม 643
แนวทางการใช้งบประมาณโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนร่วมและเรียนรวม ปีงบประมาณ 2559 เขียนโดย นิเทศและติดตาม 1265
ขอเสนอรายชื่อหนังสือเรียน และแบบฝึกหัด 8 กลุ่มสาระ เขียนโดย นิเทศและติดตาม 7615
หลักเกณฑ์การเก็บเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา เขียนโดย นโยบายและแผน 1171
การแพร่ภาพออกอากาศสด เรื่อง "เปิดรั้วการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2559 เขียนโดย ส่งเสริมจัดการศึกษา 1103
ขอรับการจัดสรรงบประมาณค่าปรับปรุงซ่อมเเซมบ้านพักครู เขียนโดย นโยบายและแผน 863
แผนการดำเนินงานความร่วมมือป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก เขียนโดย ส่งเสริมจัดการศึกษา 1078
ขอยกเลิกการสอบภาษาอังกฤษของนักเรียนโครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมไทย-วิสคอนซิน ประจำปี 2559 เขียนโดย ส่งเสริมจัดการศึกษา 812

20 ข่าวล่าสุด

5 ภาพข่าวกิจกรรมล่าสุด

ผู้บริหาร

เว็บไซต์หน่วยงาน

ประเมินคุณธรรม ITA


แผนปฏิบัติการประจำปี