Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

เข้าสู่ระบบ

G-Chat Apps

ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 68

obectv

คู่มือประชาชน

E-Office เอกชน

ทุจริตคิดโกงชาติ

 

ทำเนียบสถานศึกษา 60

สารสนเทศ

 

 

 

ทำเนียบสถานศึกษา 59

ทำเนียบสถานศึกษา 58

สารสนเทศ 2558

รายงานการประชุม

ขั้นตอนการให้บริการ

ติดตามแผนปฎิบัติการ

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ขอความอนุเคราะห์โอนเงินดอกผลคืนกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา เขียนโดย ส่งเสริมจัดการศึกษา 864
ขอความอนุเคราะห์ให้ข้าราชการในสังกัดตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับเกณฑ์การประกวดและแข่งขันทักษะด้านเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ฯ เขียนโดย ส่งเสริมจัดการศึกษา 601
การจัดซื้อหนังสือเรียนในปีการศึกษา 2559 เขียนโดย นโยบายและแผน 6455
การคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการตามนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"เพิ่มเติม เขียนโดย นิเทศและติดตาม 671
แนวทางการใช้งบประมาณโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนร่วมและเรียนรวม ปีงบประมาณ 2559 เขียนโดย นิเทศและติดตาม 1325
ขอเสนอรายชื่อหนังสือเรียน และแบบฝึกหัด 8 กลุ่มสาระ เขียนโดย นิเทศและติดตาม 7788
หลักเกณฑ์การเก็บเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา เขียนโดย นโยบายและแผน 1227
การแพร่ภาพออกอากาศสด เรื่อง "เปิดรั้วการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2559 เขียนโดย ส่งเสริมจัดการศึกษา 1178
ขอรับการจัดสรรงบประมาณค่าปรับปรุงซ่อมเเซมบ้านพักครู เขียนโดย นโยบายและแผน 928
แผนการดำเนินงานความร่วมมือป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก เขียนโดย ส่งเสริมจัดการศึกษา 1148

20 ข่าวล่าสุด

5 ภาพข่าวกิจกรรมล่าสุด

ผู้บริหาร

เว็บไซต์หน่วยงาน

ประเมินคุณธรรม ITA


แผนปฏิบัติการประจำปี