Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

เข้าสู่ระบบ

G-Chat Apps

obectv

คู่มือประชาชน

E-Office เอกชน

ทุจริตคิดโกงชาติ

 

ทำเนียบสถานศึกษา 60

สารสนเทศ 2560

 

 

 

ทำเนียบสถานศึกษา 59

ทำเนียบสถานศึกษา 58

สารสนเทศ 2558

รายงานการประชุม

ขั้นตอนการให้บริการ

ติดตามแผนปฎิบัติการ

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนในโครงการโรงเรียนดีประจำตำบล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 1 เขียนโดย นิเทศและติดตาม 760
การดำเนินตามนโยบายท่านนายกรัฐมนตรี เรื่องการคิดเลขในใจ และการจัดกิจกรรมสอบถามรายวันที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ เขียนโดย นิเทศและติดตาม 711
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" เขียนโดย นิเทศและติดตาม 1367
การอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิควิธีการสอนการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เขียนโดย นิเทศและติดตาม 770
สำรวจข้อมูลโครงการโรงเรียนในฝัน เขียนโดย นิเทศและติดตาม 1179
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพิ่มเติม เขียนโดย ส่งเสริมจัดการศึกษา 1070
แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรายต์ พ.ศ.2559 เขียนโดย อำนวยการ 795
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เขียนโดย นิเทศและติดตาม 1018
รับสมัครผลงานเพื่อคัดกรองและคัดเลือกเป็นรางวัลสูงสุดระดับชาติสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลงานการปฎิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี 2559 เขียนโดย นิเทศและติดตาม 702
การประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการศึกษา เขียนโดย นิเทศและติดตาม 586

20 ข่าวล่าสุด

5 ภาพข่าวกิจกรรมล่าสุด

ผู้บริหาร

เว็บไซต์หน่วยงาน

ประเมินคุณธรรม ITA


แผนปฏิบัติการประจำปี