Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

เข้าสู่ระบบ

G-Chat Apps

obectv

คู่มือประชาชน

E-Office เอกชน

ทุจริตคิดโกงชาติ

 

ทำเนียบสถานศึกษา 60

สารสนเทศ 2560

 

 

 

ทำเนียบสถานศึกษา 59

ทำเนียบสถานศึกษา 58

สารสนเทศ 2558

รายงานการประชุม

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" เขียนโดย นิเทศและติดตาม 1171
การอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิควิธีการสอนการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เขียนโดย นิเทศและติดตาม 606
สำรวจข้อมูลโครงการโรงเรียนในฝัน เขียนโดย นิเทศและติดตาม 1008
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพิ่มเติม เขียนโดย ส่งเสริมจัดการศึกษา 905
แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรายต์ พ.ศ.2559 เขียนโดย อำนวยการ 648
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เขียนโดย นิเทศและติดตาม 852
รับสมัครผลงานเพื่อคัดกรองและคัดเลือกเป็นรางวัลสูงสุดระดับชาติสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลงานการปฎิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี 2559 เขียนโดย นิเทศและติดตาม 583
การประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการศึกษา เขียนโดย นิเทศและติดตาม 448
การประชุมเชิงปฎิบัติการโรงเรียนโครงการพัฒนาการเรียนการสอนรูปแบบ English Bilingual Education (EBE) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ระดับภูมิภาค (กลาง) เขียนโดย นิเทศและติดตาม 688
แบบสำรวจความต้องการการพัฒนา เขียนโดย นิเทศและติดตาม 2400

20 ข่าวล่าสุด

5 ภาพข่าวกิจกรรมล่าสุด

ผู้บริหาร

เว็บไซต์หน่วยงาน

ประเมินคุณธรรม ITA


แผนปฏิบัติการประจำปี