Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

เข้าสู่ระบบ

G-Chat Apps

obectv

คู่มือประชาชน

E-Office เอกชน

ทุจริตคิดโกงชาติ

 

ทำเนียบสถานศึกษา 60

สารสนเทศ 2560

 

 

 

ทำเนียบสถานศึกษา 59

ทำเนียบสถานศึกษา 58

สารสนเทศ 2558

รายงานการประชุม

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
โครงการตอบปัญหาทางวิชาการทีชชิ่งทอยส์ครั้งที่2 เขียนโดย ส่งเสริมจัดการศึกษา 1328
แนวทางการดำเนินงานด้านการแก้ไขปัญหานักเรียนใช้ยาเสพติด เขียนโดย ส่งเสริมจัดการศึกษา 770
การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ 4 ภูมิภาค หลักสูตร วิชาการจัดการค่ายพักแรม เขียนโดย ส่งเสริมจัดการศึกษา 1628
ขอความอนุเคราะห์โอนเงินดอกผลคืนกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา เขียนโดย ส่งเสริมจัดการศึกษา 505
ขอความอนุเคราะห์ให้ข้าราชการในสังกัดตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับเกณฑ์การประกวดและแข่งขันทักษะด้านเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ฯ เขียนโดย ส่งเสริมจัดการศึกษา 315
การจัดซื้อหนังสือเรียนในปีการศึกษา 2559 เขียนโดย นโยบายและแผน 5629
การคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการตามนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"เพิ่มเติม เขียนโดย นิเทศและติดตาม 455
แนวทางการใช้งบประมาณโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนร่วมและเรียนรวม ปีงบประมาณ 2559 เขียนโดย นิเทศและติดตาม 977
ขอเสนอรายชื่อหนังสือเรียน และแบบฝึกหัด 8 กลุ่มสาระ เขียนโดย นิเทศและติดตาม 5346
หลักเกณฑ์การเก็บเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา เขียนโดย นโยบายและแผน 943

20 ข่าวล่าสุด

5 ภาพข่าวกิจกรรมล่าสุด

ผู้บริหาร

เว็บไซต์หน่วยงาน

ประเมินคุณธรรม ITA


แผนปฏิบัติการประจำปี