Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

เข้าสู่ระบบ

G-Chat Apps

ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 68

obectv

คู่มือประชาชน

E-Office เอกชน

ทุจริตคิดโกงชาติ

สารสนเทศทางการศึกษา

คู่การปฏิบัติงาน

ติดตามแผนปฎิบัติการ

ทำเนียบสถานศึกษา

แผนปฏิบัติการประจำปี

รายงานการประชุม

ขั้นตอนการให้บริการ

นโยบาย สพฐ.

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ขอเชิญร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา เขียนโดย อำนวยการ 441
การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน เขียนโดย อำนวยการ 870
เชิญชวนร่วมรณรงค์ตามนโยบายการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ พ.ศ.2561 เขียนโดย อำนวยการ 393
การคัดเลือกโครงการดีเด่นในการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจำปี 2561 เขียนโดย อำนวยการ 604
แจ้งวันสอบธรรมศึกษาและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 เขียนโดย อำนวยการ 659
ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ และเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมประกวดงานเขียนเทิดพระคุณแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 เขียนโดย อำนวยการ 354
ขอเชิญร่วมงานพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2561 เขียนโดย อำนวยการ 391
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สพป.นบ.1 เขียนโดย นโยบายและแผน 1361
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สพฐ. เขียนโดย นโยบายและแผน 3989
การประชุมปฏิบัติการเรื่อง "การนำมาตราฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระก่ารเรียนรู้ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) สู่การปฏิบัติในชั้นเรียน" เขียนโดย ict 423

20 ข่าวล่าสุด

ผู้บริหาร

โรงเรียนสุจริต

facebook

Q&A(ถาม-ตอบ)

ประเมินคุณธรรม ITA

มาตราการป้องกันการทุจริต

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

เว็บไซต์หน่วยงาน