Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

เข้าสู่ระบบ

G-Chat Apps

ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 68

obectv

คู่มือประชาชน

E-Office เอกชน

ทุจริตคิดโกงชาติ

 

ทำเนียบสถานศึกษา 60

สารสนเทศ

 

 

 

ทำเนียบสถานศึกษา 59

ทำเนียบสถานศึกษา 58

สารสนเทศ 2558

รายงานการประชุม

ขั้นตอนการให้บริการ

ติดตามแผนปฎิบัติการ

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
เชิญชวนร่วมรณรงค์ตามนโยบายการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ พ.ศ.2561 เขียนโดย อำนวยการ 349
การคัดเลือกโครงการดีเด่นในการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจำปี 2561 เขียนโดย อำนวยการ 534
แจ้งวันสอบธรรมศึกษาและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 เขียนโดย อำนวยการ 596
ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ และเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมประกวดงานเขียนเทิดพระคุณแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 เขียนโดย อำนวยการ 314
ขอเชิญร่วมงานพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2561 เขียนโดย อำนวยการ 336
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สพป.นบ.1 เขียนโดย นโยบายและแผน 1219
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สพฐ. เขียนโดย นโยบายและแผน 3623
การประชุมปฏิบัติการเรื่อง "การนำมาตราฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระก่ารเรียนรู้ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) สู่การปฏิบัติในชั้นเรียน" เขียนโดย ict 371
สรุปการเตรียมความพร้อมการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2561 จังหวัดนนทบุรี เขียนโดย อำนวยการ 388
การเปลี่ยนแปลงการเข้าโปรแกรมระบบสารสนเทศสถานศึกษาเพื่อการบริหารจัดการการศึกษาพิเศษและการศึกษาสงเคราะห์(Special Education Technology: SET) เขียนโดย นิเทศและติดตาม 716

20 ข่าวล่าสุด

ผู้บริหาร

เว็บไซต์หน่วยงาน

ประเมินคุณธรรม ITA


แผนปฏิบัติการประจำปี