Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

เข้าสู่ระบบ

G-Chat Apps

ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 68

obectv

คู่มือประชาชน

E-Office เอกชน

ทุจริตคิดโกงชาติ

 

ทำเนียบสถานศึกษา 60

สารสนเทศ

 

 

 

ทำเนียบสถานศึกษา 59

ทำเนียบสถานศึกษา 58

สารสนเทศ 2558

รายงานการประชุม

ขั้นตอนการให้บริการ

ติดตามแผนปฎิบัติการ

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การส่งเเบบสำรวจความต้องการครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ของโรงเรียนขนาดเล็ก โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ( DLTV ) ประจำปีงบประมาณ 2563 เขียนโดย ict 316
คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2563 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เขียนโดย นโยบายและแผน 2165
การจัดทำคลิป การพัฒนาโรงเรียนต้นแบบในการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล DLTV ด้วยกระบวนการ PLC เขียนโดย ict 209
การประชุมทางไกลเพื่อส่งเสริมการจัดการการสึกาาทางไกลผ่านดาวเทียม รูปแบบ NEW DLTV เขียนโดย ict 455
เเนวทางการขอรับความเห็นชอบในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัด เขียนโดย ict 212
การดำเนินการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. กิจกรรมการผลิตนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดีและกิจกรรม 10,000 คุรุชนคนคุณธรรม เขียนโดย นิเทศและติดตาม 976
ขอความอนุเคราะห์ตอบเเบบสำรวจการใช้งานระบบอินเตอร์เน็ตของสถานศึกษาเเละหน่วยงาน เขียนโดย ict 207
การขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน "การจัดการศึกษาทางไกลรูปแบบใหม่ New DLTV" เขียนโดย ict 318
ขอเชิญร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา เขียนโดย อำนวยการ 353
การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน เขียนโดย อำนวยการ 756

20 ข่าวล่าสุด

ผู้บริหาร

เว็บไซต์หน่วยงาน

ประเมินคุณธรรม ITA


แผนปฏิบัติการประจำปี