Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

เข้าสู่ระบบ

G-Chat Apps

obectv

คู่มือประชาชน

E-Office สพฐ.

ทุจริตคิดโกงชาติ

 

ทำเนียบสถานศึกษา 60

สารสนเทศ 2560

 

 

 

ทำเนียบสถานศึกษา 59

ทำเนียบสถานศึกษา 58

สารสนเทศ 2558

รายงานการประชุม

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานและการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ เขียนโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล 23
เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เขียนโดย นโยบายและแผน 6
แบบปริมาณงานเเละราคา ปร. 4 5 6 เขียนโดย นโยบายและแผน 5
คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2562 เขียนโดย นโยบายและแผน 187
บัญชีค่าวัสดุเเละค่าเเรงงาน ปี 2560 เขียนโดย นโยบายและแผน 95
เลื่อนการประกวดภาพยนตร์ สั้น หัวข้อ "๙ ความดีที่พ่อสอน เขียนโดย ict 44
เตรียมการจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายการค่าครุภัณฑ์ เขียนโดย นโยบายและแผน 395
ดาวน์โหลดเอกสารการประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย เขียนโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล 105
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมทางไกลวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ เรื่อง การประเมินมาตรฐานการศึกษาทางไกลผ่านทางดาวเทียม (DLTV) และสภาพการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียนที่มีนักเรียนมากกว่า 120 คน เขียนโดย ict 87
ประชาสัมพันธ์โครงการการศึกษาทางไกลเพื่อพัฒนาทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ในสถานศึกษา ( DL-Edutech Thailand ) เขียนโดย ict 294

20 ข่าวล่าสุด

5 ภาพข่าวกิจกรรมล่าสุด

ผู้บริหาร

เว็บไซต์หน่วยงาน

ประเมินคุณธรรม ITA


แผนปฏิบัติการประจำปี