Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

เข้าสู่ระบบ

G-Chat Apps

ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 69

obectv

E-Office เอกชน

ทุจริตคิดโกงชาติ

คู่มือการปฏิบัติงาน

ทำเนียบสถานศึกษา

สารสนเทศทางการศึกษา

นโยบาย สพฐ.

แผนปฏิบัติการประจำปี

แผนการใช้งบประมาณประจำปี

รายงานการประชุม

ขั้นตอนการให้บริการ

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การรายงานข้อมูลการเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ต เขียนโดย อำนวยการ 85
เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เเละสั่งซื้อหรือจัดหาตลาดจำหน่ายเกลือทะเล เขียนโดย อำนวยการ 34
การจัดส่งรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เขียนโดย อำนวยการ 1033
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2562 เขียนโดย บริหารงานบุคคล 195
การแต่งตั้งคณะกรรมการและดำเนินการรายงานผลการตรวจรับ TV สี ขนาด 49 นิ้ว เขียนโดย ict 267
การใข้งานระบบเครือข่ายสารสนเทศและอินเทอร์เน็ต เขียนโดย ict 420
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดแอปพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้ “OBEC HACKATION 2019” เขียนโดย ict 454
การส่งเเบบสำรวจความต้องการครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ของโรงเรียนขนาดเล็ก โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ( DLTV ) ประจำปีงบประมาณ 2563 เขียนโดย ict 741
คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2563 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เขียนโดย นโยบายและแผน 7691
การจัดทำคลิป การพัฒนาโรงเรียนต้นแบบในการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล DLTV ด้วยกระบวนการ PLC เขียนโดย ict 587

20 ข่าวล่าสุด

ผู้บริหาร

นายนพพร มากคงแก้ว

ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1

รองผู้อำนวยการ

นางอรวรรณ แสงสุวรรณ์

รอง.ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1

โรงเรียนสุจริต

facebook

Youtube

Q&A(ถาม-ตอบ)

ประเมินคุณธรรม ITA

เว็บไซต์หน่วยงาน