Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

เข้าสู่ระบบ

G-Chat Apps

ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 68

obectv

คู่มือประชาชน

E-Office เอกชน

ทุจริตคิดโกงชาติ

 

ทำเนียบสถานศึกษา 60

สารสนเทศ

 

 

 

ทำเนียบสถานศึกษา 59

ทำเนียบสถานศึกษา 58

สารสนเทศ 2558

รายงานการประชุม

ขั้นตอนการให้บริการ

ติดตามแผนปฎิบัติการ

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 เป็นประธาน การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงาน ณ ห้องประชุมศรีเมืองนนท์ 1 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เขียนโดย ict 556
นายสุชาติ เต่าสุวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมการจัดทำคำของบแลกเป้า ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เมิ่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมศรีเมืองนนท์ 2 เขียนโดย ict 496
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 เป็นประธาน โครงการเปิดรั้วโรงเรียน (Open house) ประจำปีการศึกษา 2560 พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการกิจกรรม ส่งเสริมอาชีพ และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียน ในวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ เขียนโดย ict 238
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา สพป.นนทบุรี เขต 1 ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมศรีเมืองนนท์ 1 เขียนโดย ict 364
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 และ Mr.Seiki Fukuda ศึกษาธิการเมืองมิซาโตะ จังหวัดอะคิตะ ประเทศญี่ปุ่น ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องปร เขียนโดย ict 270
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับคณะกรรมการการศึกษาเมืองมิซาโตะ จังหวัดอะคิตะ ประเทศญี่ปุ่น เพื่อประชุมปฎิบัติการแลกเปลี่ยนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้ เขียนโดย ict 437
การประชุมคณะกรรมการ ติดตาม ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ครั้งที่1/2561 เขียนโดย ict 483
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต1 เป็นประธานพิธี เปิดงาน"เปิดประตูสู่ ทร.๕๕" ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 61 ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ เขียนโดย ict 459
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต1 นำเจ้าหน้าict ของสำนักงานและครูict ของทุกรร. ร่วมประชุมรับฟังการมอบนโยบายการบริหารงานระบบอินเทอร์เน็ตของสถานศึกษา โดยนายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษา เขียนโดย ict 292
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 17 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมศรีเมืองนนท์ 2 เขียนโดย ict 455

20 ข่าวล่าสุด

ผู้บริหาร

เว็บไซต์หน่วยงาน

ประเมินคุณธรรม ITA


แผนปฏิบัติการประจำปี