Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

เข้าสู่ระบบ

G-Chat Apps

obectv

คู่มือประชาชน

E-Office เอกชน

ทุจริตคิดโกงชาติ

 

ทำเนียบสถานศึกษา 60

สารสนเทศ 2560

 

 

 

ทำเนียบสถานศึกษา 59

ทำเนียบสถานศึกษา 58

สารสนเทศ 2558

รายงานการประชุม

ขั้นตอนการให้บริการ

ติดตามแผนปฎิบัติการ

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 5 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564 และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560 เขียนโดย ict 572
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 นำบุคลากรในสังกัดฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพและฟังสวดพระอภิธรรมศพสิบเอกกิตติภัฏ พัทมินทร์ เจ้าพนักงานธุรการ ส4 เมื่อวันท่ี 9 ตุลาคม 2560 ณ เมรุวัดไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี เขียนโดย ict 192
ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมการพัฒนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามหลักการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมศรีเมืองนนท์ 1 เขียนโดย ict 63
ปฐมนิเทศและบรรยายพิเศษให้แก่นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานการบริหารการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2560 ณ เขียนโดย ict 307
โครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์สู่มาตรฐานสากล ระหว่างวันที่ 4-7 ตุลาคม 2560 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า เขียนโดย ict 377
โครงการฝึกอบรมครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพในประชาคมอาเซียน เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 ณ โรมแรมริชมอนด์ เขียนโดย ict 656
การประชุมอนุมัติงบประมาณเพื่อดำเนินงานตามโครงการพัฒนาสาระการเรียนรู้ เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมศรีเมืองนนท์ 2 เขียนโดย ict 355
การดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส(โรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมศรีเมืองนนท์ 2 เขียนโดย ict 444
มอบโล่รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 26 กันยายน 2560 ณ โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา เขียนโดย ict 320
การอบรมสัมมนาโครงการถอดประสบการณ์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ สพป.นนทบุรี เขต 1 เมื่อวันที่ 24 - 25 กันยายน 2560 เขียนโดย ict 365

20 ข่าวล่าสุด

5 ภาพข่าวกิจกรรมล่าสุด

ผู้บริหาร

เว็บไซต์หน่วยงาน

ประเมินคุณธรรม ITA


แผนปฏิบัติการประจำปี