Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

เข้าสู่ระบบ

G-Chat Apps

ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 68

obectv

E-Office เอกชน

ทุจริตคิดโกงชาติ

คู่มือการปฏิบัติงาน

ทำเนียบสถานศึกษา

สารสนเทศทางการศึกษา

นโยบาย สพฐ.

แผนปฏิบัติการประจำปี

แผนการใช้งบประมาณประจำปี

รายงานการประชุม

ขั้นตอนการให้บริการ

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การประชุมเพื่อเตรียมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา ครั้งที่ 1/2559 เขียนโดย ict 683
ร่วมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค เขียนโดย ict 437
เปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพครู เรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เขียนโดย ict 709
ประชุมและบรรยายพิเศษ โครงการ"การจัดการเรียนรู้วิชาการสหกรณ์ในสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง" เขียนโดย ict 934
ประชุมให้ความรู้กับนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรการศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง เขียนโดย ict 770
ประชุมนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรการศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง เขียนโดย ict 751
ประชุมเชิงปฏิบัติโครงการนิเทศ ติดตามและประเมินผลเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น เขียนโดย ict 848
พิธีมอบโล่ผู้มีอุปการะคุณงานคืนสู่เหย้า 76 ปี โรงเรียนวัดฝาง เขียนโดย ict 850
อบรมโครงการพัฒนาบุคลากร เรื่องการยกระดับประสิทธิภาพทางการเรียนการสอนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เขียนโดย ict 637
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 จัดอบรมพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานเงินอุดหนุนของโรงเรียนเอกชน เขียนโดย ict 484

20 ข่าวล่าสุด

5 ภาพข่าวกิจกรรมล่าสุด

ผู้บริหาร

นายนพพร มากคงแก้ว

ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1

รองผู้อำนวยการ

นายพีรากร บุนนาค

รอง.ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1

นางอรวรรณ แสงสุวรรณ์

รอง.ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1

โรงเรียนสุจริต

facebook

Youtube

Q&A(ถาม-ตอบ)

ประเมินคุณธรรม ITA

เว็บไซต์หน่วยงาน