Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

เข้าสู่ระบบ

G-Chat Apps

ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 68

obectv

คู่มือประชาชน

E-Office เอกชน

ทุจริตคิดโกงชาติ

 

ทำเนียบสถานศึกษา 60

สารสนเทศ

 

 

 

ทำเนียบสถานศึกษา 59

ทำเนียบสถานศึกษา 58

สารสนเทศ 2558

รายงานการประชุม

ขั้นตอนการให้บริการ

ติดตามแผนปฎิบัติการ

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
นายพีรากร บุนนาค รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีกับศึกษานิเทศก์ใหม่ที่เดินทางมารับตำแหน่ง นางหัทยาพร สุภาสูรย์ และนางสาวนภัษมน เขียวนิล เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมศรีเมืองนนท์ 1 เขียนโดย ict 89
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา สพป.นนทบุรี เขต 1 ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมศรีเมืองนนท์ 1 เขียนโดย ict 151
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 เป็นประธานในการรับฟังสรุปผลการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษา ของนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ณ เขียนโดย ict 43
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 นำคณะผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ ครูที่บรรจุใหม่ ระหว่างปีการศึกษา 2558-2561และบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV)ร่วมการอบรมถ่ายทอดสดการศึกษาท เขียนโดย ict 64
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาและบรรยายพิเศษโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ และศึกษาดูงาน ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดชุมพร ระหว่า เขียนโดย ict 84
นายพีรากร บุนนาค รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 เป็นประธานการบันทึกข้อตกลงร่วมกันกับบุคลากรในสังกัดการทำกิจกรรม 5 ส.ตามนโยบาย"นนทบุรี จังหวัดสะอาด" อย่างพร้อมเพรียง เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 เขียนโดย ict 194
นายพีรากร บุนนาค รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2561 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมศรีเมืองนนท์ 2 เขียนโดย ict 160
นายพีรากร บุนนาค รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 นำกล่าวปฏิญญาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต(Upright Education Office Service Area Declaration) และเป็นประธานในการเตรียมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำ เขียนโดย ict 111
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 นำคณะผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากร ร่วมสรงน้ำพระและขอพรเนื่องในวันสงกรานต์เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมไทย เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 เขียนโดย ict 358
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 นำคณะผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรในสังกัดฯ ร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพคุณแม่บุญเยี่ยม หว่างเพียร มารดานายวีรวัฒน์ หว่างเพียร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสมรโกฏิ เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561 เขียนโดย ict 98

20 ข่าวล่าสุด

ผู้บริหาร

เว็บไซต์หน่วยงาน

ประเมินคุณธรรม ITA


แผนปฏิบัติการประจำปี