Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

เข้าสู่ระบบ

G-Chat Apps

ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 68

obectv

คู่มือประชาชน

E-Office เอกชน

ทุจริตคิดโกงชาติ

 

ทำเนียบสถานศึกษา 60

สารสนเทศ

 

 

 

ทำเนียบสถานศึกษา 59

ทำเนียบสถานศึกษา 58

สารสนเทศ 2558

รายงานการประชุม

ขั้นตอนการให้บริการ

ติดตามแผนปฎิบัติการ

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
นายกำจด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฯตามโครงการการพัฒนาการจัดการระบบบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ 6 ก เขียนโดย ict 244
สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินการติดตามเชิงประจักษ์การสำรวจข้อมูลภาระงานการรับการประเมินจากหน่วยภายในและภายนอกของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา โดยมีนายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต เขียนโดย ict 282
การประชุมโครงการอบรมหลักสูตรการขอรับเงินบำเหน็จบำนาญด้วนตนเองทางอิเล็กทรอนิคส์ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมศรีเมืองนนท์ 1 เขียนโดย ict 206
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการเตรียมรับการประเมินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์(Integrity and Transparency Assessment Online) เ เขียนโดย ict 218
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 นำบุคลากรในสำนักงานฯ ทุกคน เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังคำแนะนำการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว (Geen Office) จากคณะกรรมการของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 6 นนทบุรี เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 เขียนโดย ict 114
นายสุชาติ เต่าสุวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 เป็นประธานในการอบรมพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียน ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 100 คน เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมศรีเมืองนนท์ 3 เขียนโดย ict 259
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 เป็นประธานในการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา สพป.นนทบุรี เขต 1 ครั้งที่ 5/2561 พร้อมนำกล่าวปฏิญญาโรงเรียนสุจริต เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมศรีเมืองนนท์ 1 เขียนโดย ict 274
กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ปัญหาการเล่นการพนันในสถานศึกษา เขียนโดย ict 214
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ประชุมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานการพัฒนางานประชาสัมพันธ์ในยุคไทยแลนด์ไทยแลนด์ 4.0 สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ณ สำนักงานหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ และ ปตท เขียนโดย ict 142
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ให้การต้อนรับ Mr.Jun Numaya และ Mr.Masaaki Obara คณะวิจัยจากจังหวัดอะคิตะ ประเทศญี่ปุ่น เพื่อขอสีมภาษณ์ และเก็บข้อมูลศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนา"โครงการส่งเสริมการเแลกเปลี่ยนทางก เขียนโดย ict 247

20 ข่าวล่าสุด

ผู้บริหาร

เว็บไซต์หน่วยงาน

ประเมินคุณธรรม ITA


แผนปฏิบัติการประจำปี