Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

เข้าสู่ระบบ

G-Chat Apps

ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 68

obectv

คู่มือประชาชน

E-Office เอกชน

ทุจริตคิดโกงชาติ

 

ทำเนียบสถานศึกษา 60

สารสนเทศ

 

 

 

ทำเนียบสถานศึกษา 59

ทำเนียบสถานศึกษา 58

สารสนเทศ 2558

รายงานการประชุม

ขั้นตอนการให้บริการ

ติดตามแผนปฎิบัติการ

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
นายพีรากร บุนนาค รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำหนดตัวชี้วัด ค่าคะแนนและทำหน้าที่พิจารณาจัดข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค(2)ให้ลงตำแหน่งอัตรากำลัง เขียนโดย ict 54
นายพีรากร บุนนาค รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำหนดตัวชี้วัด ค่าคะแนนและทำหน้าที่พิจารณาจัดข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค(2)ให้ลงตำแหน่งอัตรากำลัง เขียนโดย ict 148
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 เป็นประธานการอบรมสัมมนาโครงการถอดประสบการณ์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน และร่วมแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 13 - 14 กรกฎาคม 2561 ณ จังหว เขียนโดย ict 86
การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านความปลอดภัยในสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมศรีเมืองนนท์ 1 เขียนโดย ict 158
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมศรีเมืองนนท์ 1 เขียนโดย ict 137
นายกำจด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฯตามโครงการการพัฒนาการจัดการระบบบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ 6 ก เขียนโดย ict 153
สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินการติดตามเชิงประจักษ์การสำรวจข้อมูลภาระงานการรับการประเมินจากหน่วยภายในและภายนอกของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา โดยมีนายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต เขียนโดย ict 183
การประชุมโครงการอบรมหลักสูตรการขอรับเงินบำเหน็จบำนาญด้วนตนเองทางอิเล็กทรอนิคส์ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมศรีเมืองนนท์ 1 เขียนโดย ict 140
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการเตรียมรับการประเมินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์(Integrity and Transparency Assessment Online) เ เขียนโดย ict 143
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 นำบุคลากรในสำนักงานฯ ทุกคน เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังคำแนะนำการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว (Geen Office) จากคณะกรรมการของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 6 นนทบุรี เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 เขียนโดย ict 58

20 ข่าวล่าสุด

ผู้บริหาร

เว็บไซต์หน่วยงาน

ประเมินคุณธรรม ITA


แผนปฏิบัติการประจำปี