Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

เข้าสู่ระบบ

COVID-19

SAVEครูดีให้มีที่ยืน

น้อมนำพระราชปณิธาน

E-Office เอกชน

obectv

G-Chat Apps

คลังสารสรเทศ

ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 69

ทุจริตคิดโกงชาติ

คู่มือการปฏิบัติงาน

ทำเนียบสถานศึกษา

สารสนเทศทางการศึกษา

นโยบาย สพฐ.

แผนปฏิบัติการประจำปี

แผนการใช้งบประมาณประจำปี

รายงานการประชุม

ขั้นตอนการให้บริการ

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ร่วมพิธี การถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี ๒๕๖๓ ณ วัดประดู่ พระอารามหลวง เขียนโดย ict 97
ต้อนรับคณะกรรมการประเมินและคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563(ระดับจังหวัด) เขียนโดย ict 107
การสัมมนาถอดบทเรียนจากการไปศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 เขียนโดย ict 175
นายนพพร มากคงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑ พร้อมคณะผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด เข้าร่วมแสดงความยินดี ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขียนโดย ict 212
นายนพพร มากคงแก้ว ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานผู้ได้รับคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด และรองศึกษาธิการจังหวัด เขียนโดย ict 187
นายนพพร มากคงแก้ว ผอ.สพป.นนทบุรี เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรม นางวชิรนุช พรหมภัทร์ รอง ผอ.สพป.นนทบุรี เขต ๑ พร้อมด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ เขียนโดย ict 267
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือMOUระหว่างสำนักงานป.ป.ช. ประจำจังหวัดนนทบุรี และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดนนทบุรี เขียนโดย ict 229
การประชุมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ2563 โดยท่านเยาวมาลย์ จ้อยจุฬี อดีตผอ.ปปช.ประจำจังหวัดปราจีนบุรี เขียนโดย ict 368
การประชุมการเสริมสร้างคุณธรรม​ จริยธรรม​ และธรรมาภิบาล​ในสถานศึกษา​ ประจำปี​ 2563​ เขียนโดย ict 337
(ITA) ประจำปีงบประมาณ​ พ.ศ.​2563​ เขียนโดย ict 547

20 ข่าวล่าสุด

5 ภาพข่าวกิจกรรมล่าสุด

ผู้บริหาร

นายนพพร มากคงแก้ว

ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1

รองผู้อำนวยการ

นางวชิรนุช พรหมภัทร์

รอง.ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1

รองผู้อำนวยการ

นายทนงศักดิ์ ศรีงามคุณพัฒน์

รอง.ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1

 

รองผู้อำนวยการ

ดร.หฤทัย บุญประดับ

รอง.ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1

สลิปเงินเดือน

โรงเรียนสุจริต

facebook

ระบบ eMENSCR

Twitter

Instagram

Youtube

Q&A(ถาม-ตอบ)

ประเมินคุณธรรม ITA

เว็บไซต์หน่วยงาน