Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

เข้าสู่ระบบ

G-Chat Apps

obectv

คู่มือประชาชน

E-Office เอกชน

ทุจริตคิดโกงชาติ

 

ทำเนียบสถานศึกษา 60

สารสนเทศ 2560

 

 

 

ทำเนียบสถานศึกษา 59

ทำเนียบสถานศึกษา 58

สารสนเทศ 2558

รายงานการประชุม

ขั้นตอนการให้บริการ

ติดตามแผนปฎิบัติการ

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานการบริหารจัดการสำนักงานสู่ความเป็นเลิศ จาก สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมศรีเมืองนนท์ 1 เขียนโดย ict 293
นายพีรากร บุนนาค รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเพื่อจัดทำข้อมูลพื้นฐานการใช้อินเทอร์เน็ตของโรงเรียนในสังกัด ระหว่างวันที่ 25-27 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมศรีเมืองนนท์ 3 เขียนโดย ict 301
นายสุชาติ เต่าสุวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 22 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมศรีเมืองนนท์ 2 เขียนโดย ict 258
นายสุชาติ เต่าสุวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมชี้แจงการดำเนินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนและการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประ เขียนโดย ict 430
ประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา สพป.นนทบุรี เขต 1 ครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมศรีเมืองนนท์ 1 เขียนโดย ict 426
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติในการต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียนไทยรัฐวิทยาดีเด่น ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 ณ โรงเรียนวิทยรัฐวิทยา 55 เขียนโดย ict 257
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน SBAC Nontaburi Open Hose Best psofessional 2017 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจนนทบุรี เขียนโดย ict 357
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษนนทบุรี เขต 1 เป็นประธาน คณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติและกลั่นกรองความดีความชอบของการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประช เขียนโดย ict 172
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 นำคณะผู้บริหารโรงเรียน ครูและศึกษานิเทศก์ไปร่วมศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนแบบ Akita Action ตามคำเชิญของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอะคิตะในโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในจังห เขียนโดย ict 216
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมศรีเมืองนนท์ 2 เขียนโดย ict 400

20 ข่าวล่าสุด

5 ภาพข่าวกิจกรรมล่าสุด

ผู้บริหาร

เว็บไซต์หน่วยงาน

ประเมินคุณธรรม ITA


แผนปฏิบัติการประจำปี