Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

เข้าสู่ระบบ

G-Chat Apps

ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 68

obectv

คู่มือประชาชน

E-Office เอกชน

ทุจริตคิดโกงชาติ

 

ทำเนียบสถานศึกษา 60

สารสนเทศ

 

 

 

ทำเนียบสถานศึกษา 59

ทำเนียบสถานศึกษา 58

สารสนเทศ 2558

รายงานการประชุม

ขั้นตอนการให้บริการ

ติดตามแผนปฎิบัติการ

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ติดตามผลการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ณ โรงเรียนกลาโหมอุทิศ และโรงเรียนวัดปากน้ำ เขียนโดย ict 457
ติดตามผลการดำเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 และโรงเรียนขุมชนวัดบางไกรใน เขียนโดย ict 501
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ติดตามผลการดำเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลบางกรวย และโรงเรียนวัดปราสาท เขียนโดย ict 722
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ออกติดตามผลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา เขียนโดย ict 724
เปิดงาน"บ้านวิชาการ(Open House)" ประจำปีการศึกษา 2558 พร้อมเยี่ยมชมกิจกรรมของนักเรียนตามโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ณ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ เขียนโดย ict 578
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา2558 ออกติดตามผลการดำเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา เขียนโดย ict 988
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ และโรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า เขียนโดย ict 1068
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 เป็นประธานในการดำเนินการประเมินความพร้อมของสถานศึกษาที่ขอเปิดห้องเรียนพิเศษ(ด้านภาษาอังกฤษ) เขียนโดย ict 681
ประชุมเกี่ยวกับการดำเนินการสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 การสอบโดยใช้ข้อสอบกลางของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการประเมินการอ่านออก เขียนได้ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ให้แก่ครูวิชาการโรงเรียนในสังกัด ทุกโรง เขียนโดย ict 391
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ตรวจเยี่ยมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เขียนโดย ict 589

20 ข่าวล่าสุด

ผู้บริหาร

เว็บไซต์หน่วยงาน

ประเมินคุณธรรม ITA


แผนปฏิบัติการประจำปี