Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

เข้าสู่ระบบ

G-Chat Apps

ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 68

obectv

E-Office เอกชน

ทุจริตคิดโกงชาติ

คู่มือการปฏิบัติงาน

ทำเนียบสถานศึกษา

สารสนเทศทางการศึกษา

นโยบาย สพฐ.

แผนปฏิบัติการประจำปี

แผนการใช้งบประมาณประจำปี

รายงานการประชุม

ขั้นตอนการให้บริการ

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประชุมคณะกรรมการจัดการประชุมเพื่อรับฟังคำชี้แจง สร้างเครือข่ายและสร้างความเข้าใจในแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายของคณะกรรมการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 1(cluster 1) เขียนโดย ict 570
ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมโรงเรียนคุณธรรมนนทบุรี เทิดไท้องค์ราชันย์ เขียนโดย ict 1331
ประชุมการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 1 เขียนโดย ict 1268
ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมโรงเรียนตามโครงการ"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เขียนโดย ict 910
บรรยายพิเศษโครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ให้แก่คณะผู้บริหารสถานศึกษาและเจ้าหน้าที่ เขียนโดย ict 701
ประชุมการกำหนดเขตพื้นที่บริการตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 เขียนโดย ict 985
ประชุมชี้แจงและสร้างความเข้าใจแนวทางการคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็เลิศ ประจำปี พ.ศ.2559 เขียนโดย ict 815
ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 1/2559 เขียนโดย ict 2653
กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทย ประเพณีวันสงกรานต์ โดยคณะผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรร่วมกันขอพรนายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 เขียนโดย ict 693
ร่วมรดน้ำดำหัวนายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เนื่องในวันสงกรานต์ ปี 2559 เขียนโดย ict 1405

20 ข่าวล่าสุด

ผู้บริหาร

นายนพพร มากคงแก้ว

ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1

รองผู้อำนวยการ

นายพีรากร บุนนาค

รอง.ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1

นางอรวรรณ แสงสุวรรณ์

รอง.ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1

โรงเรียนสุจริต

facebook

Q&A(ถาม-ตอบ)

ประเมินคุณธรรม ITA

เว็บไซต์หน่วยงาน