Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

เข้าสู่ระบบ

G-Chat Apps

ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 68

obectv

คู่มือประชาชน

E-Office เอกชน

ทุจริตคิดโกงชาติ

 

ทำเนียบสถานศึกษา 60

สารสนเทศ

 

 

 

ทำเนียบสถานศึกษา 59

ทำเนียบสถานศึกษา 58

สารสนเทศ 2558

รายงานการประชุม

ขั้นตอนการให้บริการ

ติดตามแผนปฎิบัติการ

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
นายสุชาติ เต่าสุวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 เป็นประธานในการอบรมพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียน ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 100 คน เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมศรีเมืองนนท์ 3 เขียนโดย ict 165
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 เป็นประธานในการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา สพป.นนทบุรี เขต 1 ครั้งที่ 5/2561 พร้อมนำกล่าวปฏิญญาโรงเรียนสุจริต เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมศรีเมืองนนท์ 1 เขียนโดย ict 188
กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ปัญหาการเล่นการพนันในสถานศึกษา เขียนโดย ict 153
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ประชุมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานการพัฒนางานประชาสัมพันธ์ในยุคไทยแลนด์ไทยแลนด์ 4.0 สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ณ สำนักงานหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ และ ปตท เขียนโดย ict 114
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ให้การต้อนรับ Mr.Jun Numaya และ Mr.Masaaki Obara คณะวิจัยจากจังหวัดอะคิตะ ประเทศญี่ปุ่น เพื่อขอสีมภาษณ์ และเก็บข้อมูลศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนา"โครงการส่งเสริมการเแลกเปลี่ยนทางก เขียนโดย ict 156
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ให้การต้อนรับ Mr.Matsuta Tomomi นายกเทศมนตรีเมืองมิซาโตะ ประเทศญี่ปุ่น พร้อมคณะ ในโอกาสมาเยี่ยมชมการบริหารจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 และโรงเร เขียนโดย ict 127
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 คณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team) ตามคำสั่ง สพฐ ที่ 229/2561 ลว.6 ก.พ.2561 ในการประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ค เขียนโดย ict 168
นายสุชาติ เต่าสุวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมศรีเมืองนนท์ 1 เขียนโดย ict 205
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 เป็นประธานในการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการพบปะเยี่ยมเยียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 และโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ของนายกเทศมนตรีเมืองมิซาโตะ ประเทศญี่ปุ่น เขียนโดย ict 60
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีกับผู้ได้รับการแต่งตั้งให่ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 จำนวน 5 ราย เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ณ ห เขียนโดย ict 152

20 ข่าวล่าสุด

ผู้บริหาร

เว็บไซต์หน่วยงาน

ประเมินคุณธรรม ITA


แผนปฏิบัติการประจำปี