Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

เข้าสู่ระบบ

G-Chat Apps

ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 68

obectv

E-Office เอกชน

ทุจริตคิดโกงชาติ

คู่มือการปฏิบัติงาน

ทำเนียบสถานศึกษา

สารสนเทศทางการศึกษา

นโยบาย สพฐ.

แผนปฏิบัติการประจำปี

แผนการใช้งบประมาณประจำปี

รายงานการประชุม

ขั้นตอนการให้บริการ

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
แผนแม่บทบูรณาการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ20 ปี (โรงเรียนสุจริต) เขียนโดย ict 186
การลงนามบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา ปี62 เขียนโดย ict 104
ครูพี่เลี้ยงสะเต็มศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เขียนโดย ict 109
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต(Upright Education Office Service Area Declaration) เขียนโดย ict 168
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา​ ประจำปีงบประมาณ​ พ.ศ.​2562​ เมื่อวันที่​ 28​ มีนาคม​ 2562​ พ.ศ.​2562​ ณ​ ห้องประชุมศรีเมืองนนท์​ 3 เขียนโดย ict 174
การประชุมเชิงปฏิบัติการครูด้วยระบบทางไกลสะเต็มศึกษา​ 2562​ สำหรับครูพี่เลี้ยงระดับประถมศึกษา​ตอนต้น​ ระหว่างวันทึ่ 28​ ​- 30 มีนาคม​ 2562​ ณ​ ห้องประชุมศรีเมืองนนท์​ 1 เขียนโดย ict 133
การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ เขียนโดย ict 115
การประชุมทบทวนแผนพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล เขียนโดย ict 156
ตรวจสุขภาพประจำปี 2562 เขียนโดย ict 146
ประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 2/2562 เขียนโดย ict 149

20 ข่าวล่าสุด

ผู้บริหาร

นายนพพร มากคงแก้ว

ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1

รองผู้อำนวยการ

นายพีรากร บุนนาค

รอง.ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1

นางอรวรรณ แสงสุวรรณ์

รอง.ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1

โรงเรียนสุจริต

facebook

Q&A(ถาม-ตอบ)

ประเมินคุณธรรม ITA

เว็บไซต์หน่วยงาน