Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

เข้าสู่ระบบ

COVID-19

SAVEครูดีให้มีที่ยืน

น้อมนำพระราชปณิธาน

E-Office เอกชน

obectv

G-Chat Apps

คลังสารสรเทศ

ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 69

ทุจริตคิดโกงชาติ

คู่มือการปฏิบัติงาน

ทำเนียบสถานศึกษา

สารสนเทศทางการศึกษา

แผนปฎิบัติการ สพฐ.

แผนปฏิบัติการประจำปี

แผนการใช้งบประมาณประจำปี

รายงานการประชุม

ขั้นตอนการให้บริการ

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างความตระหนักและปรับตัวรองรับวิถีชีวิตใหม่ในสถานการณ์การแพร่เชื้อโควิด-19 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet วันพุธที่ 16 มีนาคม 2565 เขียนโดย ict 329
กิจกรรม ผอ.เขต พบเพื่อนครู โครงการฝึกอบรมพัฒนาเสริมสร้างหลีกธรรมาภิบาล และจรรยาบรรณวิชาชีพ พร้อมบรรยายพิเศษ ณ ห้องประชุม โรงเรียนวัดปราสาท(ปราสาทพิทยา) เขียนโดย ict 317
กิจกรรม ผอ.เขต พบเพื่อนครู โครงการฝึกอบรมพัฒนาเสริมสร้างหลีกธรรมาภิบาล และจรรยาบรรณวิชาชีพ พร้อมบรรยายพิเศษ ณ ห้องประชุม โรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) เขียนโดย ict 302
ประชุมคณะกรรมการส่งเสริม การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในองค์กรสังกัดสพป.นนทบุรี เขต 1 เขียนโดย ict 323
การตรวจ ติดตาม เพื่อสนับสนุนการบริหารการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพในประเด็นเร่งด่วนตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการะทรวงศึกษาธิการ ระยะที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เขียนโดย ict 278
ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2564 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 เขียนโดย ict 472
นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา ภาคเรียนที่2/2565 ณ รร.วัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เขียนโดย ict 405
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา ภาคเรียนที่2/2565 ณ รร.วัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง) เขียนโดย ict 423
ประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่1/2565 เพื่อชี้แจงแนวทางการติดตามค้นหาเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา วันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2565 เขียนโดย ict 419
การย้ายครู ปี พ.ศ. 2565 สพป.นนทบุรี เขต 1 เขียนโดย บริหารงานบุคคล 837

20 ข่าวล่าสุด

ผู้บริหาร

ว่าที่ร้อยเอกพรเนตร ศรีทอง

ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1

รองผู้อำนวยการ

นางวชิรนุช พรหมภัทร์

รอง.ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1

รองผู้อำนวยการ

นายทนงศักดิ์ ศรีงามคุณพัฒน์

รอง.ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1

 

รองผู้อำนวยการ

ดร.หฤทัย บุญประดับ

รอง.ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1

สลิปเงินเดือน

โรงเรียนสุจริต

facebook

ระบบ eMENSCR

E-Learning

Twitter

Instagram

Youtube

Q&A(ถาม-ตอบ)

ประเมินคุณธรรม ITA

เว็บไซต์หน่วยงาน