Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

เข้าสู่ระบบ

G-Chat Apps

obectv

คู่มือประชาชน

E-Office เอกชน

ทุจริตคิดโกงชาติ

 

ทำเนียบสถานศึกษา 60

สารสนเทศ 2560

 

 

 

ทำเนียบสถานศึกษา 59

ทำเนียบสถานศึกษา 58

สารสนเทศ 2558

รายงานการประชุม

ขั้นตอนการให้บริการ

ติดตามแผนปฎิบัติการ

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
นายสุชาติ เต่าสุวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมศรีเมืองนนท์ 1 เขียนโดย ict 146
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 เป็นประธานในการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการพบปะเยี่ยมเยียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 และโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ของนายกเทศมนตรีเมืองมิซาโตะ ประเทศญี่ปุ่น เขียนโดย ict 33
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีกับผู้ได้รับการแต่งตั้งให่ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 จำนวน 5 ราย เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ณ ห เขียนโดย ict 128
นายพีรากร บุนนาค รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีกับศึกษานิเทศก์ใหม่ที่เดินทางมารับตำแหน่ง นางหัทยาพร สุภาสูรย์ และนางสาวนภัษมน เขียวนิล เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมศรีเมืองนนท์ 1 เขียนโดย ict 60
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา สพป.นนทบุรี เขต 1 ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมศรีเมืองนนท์ 1 เขียนโดย ict 89
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 เป็นประธานในการรับฟังสรุปผลการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษา ของนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ณ เขียนโดย ict 23
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 นำคณะผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ ครูที่บรรจุใหม่ ระหว่างปีการศึกษา 2558-2561และบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV)ร่วมการอบรมถ่ายทอดสดการศึกษาท เขียนโดย ict 36
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาและบรรยายพิเศษโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ และศึกษาดูงาน ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดชุมพร ระหว่า เขียนโดย ict 44
นายพีรากร บุนนาค รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 เป็นประธานการบันทึกข้อตกลงร่วมกันกับบุคลากรในสังกัดการทำกิจกรรม 5 ส.ตามนโยบาย"นนทบุรี จังหวัดสะอาด" อย่างพร้อมเพรียง เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 เขียนโดย ict 108
นายพีรากร บุนนาค รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2561 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมศรีเมืองนนท์ 2 เขียนโดย ict 81

20 ข่าวล่าสุด

5 ภาพข่าวกิจกรรมล่าสุด

ผู้บริหาร

เว็บไซต์หน่วยงาน

ประเมินคุณธรรม ITA


แผนปฏิบัติการประจำปี