Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

เข้าสู่ระบบ

COVID-19

SAVEครูดีให้มีที่ยืน

น้อมนำพระราชปณิธาน

E-Office เอกชน

obectv

G-Chat Apps

คลังสารสรเทศ

ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 69

ทุจริตคิดโกงชาติ

คู่มือการปฏิบัติงาน

แผนการใช้งบประมาณประจำปี

รายงานการประชุม

ขั้นตอนการให้บริการ

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 1 ขอแสดงความยิน ในโอกาสได้รับรางวัล “คุรุสดุดี” เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ คุรุสดุดี ประจำปี 2565 เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ 32
มอบเกียรติบัตร โรงเรียนที่ชนะการประกวด แข่งขัน คัดเลือกและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางการปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างได้ ในหัวข้อ “พลังแห่งการเรียนรู้สู่ครูภาษาต่างประเทศมืออาชีพ และส่งเสริมศักยภาพนักเรียนสู่สากล” เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ 54
ร่วมการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การประสานแผนส่งเสริมเครีอข่ายนวัตกรรม คุณภาพสถานศึกษา ร่วมกับสพฐ. เขียนโดย ict 411
ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (ITA Online) เขียนโดย ict 432
ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online: TA Online) เขียนโดย ict 488
ประชุมชี้แจงแนวทางการใช้งานระบบมาตรฐานความปลอดภัย (MOE Safety Center) ผ่านระบบประชุมทางไกล(Video Conference) เขียนโดย ict 907
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว เขียนโดย ict 443
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบการคัดเลือกเข้าโครงการส่งเสริมการแข่งขันนักเรียน ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในเวทีแข่งขันระดับนานาชาติ ปีการศึกษา พ.ศ. 2565 ณ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ เขียนโดย ict 501
ติดตามการใช้ที่ราชพัสดุอาคาร C อาคาร D และตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนแรกของปี 2565 ณ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี เขียนโดย ict 428
ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนแรกของปี 2565 ณ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ เขียนโดย ict 414

20 ข่าวล่าสุด

5 ภาพข่าวกิจกรรมล่าสุด

ผู้บริหาร

ว่าที่ร้อยเอกพรเนตร ศรีทอง

ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1

รองผู้อำนวยการ

นางวชิรนุช พรหมภัทร์

รอง.ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1

รองผู้อำนวยการ

นายทนงศักดิ์ ศรีงามคุณพัฒน์

รอง.ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1

 

รองผู้อำนวยการ

ดร.หฤทัย บุญประดับ

รอง.ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1

สลิปเงินเดือน

โรงเรียนสุจริต

facebook

ระบบ eMENSCR

E-Learning

Twitter

Instagram

Youtube

Q&A(ถาม-ตอบ)

ประเมินคุณธรรม ITA

เว็บไซต์หน่วยงาน