Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

เข้าสู่ระบบ

G-Chat Apps

obectv

คู่มือประชาชน

E-Office สพฐ.

ทุจริตคิดโกงชาติ

 

ทำเนียบสถานศึกษา 59

ทำเนียบสถานศึกษา 58

สารสนเทศ 2558

รายงานการประชุม

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
พิธีเปิดอาคารเรียนและทอดผ้าป่าสามัคคีโรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฏิ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560 เขียนโดย ict 50
คัดเลือกครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมศรีเมืองนนท์ 2 เขียนโดย ict 19
ประชุมการขับเคลื่อนการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการที่ 1(Cluster) เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560 เขียนโดย ict 68
การประชุมการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560 เขียนโดย ict 17
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลทางการศึกษาสำหรับครูวิชาการโรงเรียนและครูผู้ปฏิบัติหน้าที่งานทะเบียนวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ระหว่างวันที่ 4-5 สิงหาคม 2560 เขียนโดย ict 35
การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมศรีเมืองนนท์ 3 เขียนโดย ict 74
โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล :ทีมผู้แทนนักเรียนไทยเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ(ระดับประถมศึกษา) สาธารณรัฐอินเดีย เขียนโดย ict 85
การประชุมคณะกรรมการสรรหาและตัดเลือก "ครูดีในดวงใจ" เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมศรีเมืองนนท์ 2 เขียนโดย ict 67
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมศรีเมืองนนท์ 2 เขียนโดย ict 74
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา(ก.ต.ป.น.) ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมศรีเมืองนนท์ 2 เขียนโดย ict 97

20 ข่าวล่าสุด

ผู้บริหาร

เว็บไซต์หน่วยงาน

แผนปฏิบัติการประจำปี

ประเมินคุณธรรม ITA