Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

เข้าสู่ระบบ

G-Chat Apps

obectv

คู่มือประชาชน

E-Office เอกชน

ทุจริตคิดโกงชาติ

 

ทำเนียบสถานศึกษา 60

สารสนเทศ 2560

 

 

 

ทำเนียบสถานศึกษา 59

ทำเนียบสถานศึกษา 58

สารสนเทศ 2558

รายงานการประชุม

ขั้นตอนการให้บริการ

ติดตามแผนปฎิบัติการ

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การฝึกอบรมหลักสูตรกฏหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2560 ณ โรงแรมริชมอนด์ เขียนโดย ict 323
ประเมินคงสภาพโรงเรียนในฝันในสังกัด เขียนโดย ict 636
การอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเสริมศักยภาพเทคนิควิธีจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ภาคกลาง ระหว่างวันที่ 14 - 16 กันยายน 256 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพ เขียนโดย ict 420
ต้อนรับคณะกรรมการติดตามการขับเตลื่อนกระบวนการPLC ระดับเขตพื้นที่ ของ สพฐ. เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560 เขียนโดย ict 399
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 จัดพิธีทำบุญสำนักงานเพื่อเป็นสิริมงคล และเป็นประธานการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา 11 กันยายน 2560 เขียนโดย ict 251
การประชุมคณะกรรมการโครงการถอดประสบการณ์ เพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ประจำปีงบประมาณ 2560 เขียนโดย ict 411
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ สะเต็มศึกษา(STEM Education) ระหว่างวันที่ 8 - 9 กันยายน 2560 ณ โรงแรมไมด้า เขียนโดย ict 412
การประชุมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC สู่สถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และเตรียมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2560 รอบที่ 1 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมศรีเมืองนนท์ 1 เขียนโดย ict 451
การประชุมสัมมนาการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 1(CLUSTER) เขียนโดย ict 197
กิจกรรมรวมพลังสรรสร้างทำความดี (กิจกรรม ๕ ส) เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 เขียนโดย ict 510

20 ข่าวล่าสุด

5 ภาพข่าวกิจกรรมล่าสุด

ผู้บริหาร

เว็บไซต์หน่วยงาน

ประเมินคุณธรรม ITA


แผนปฏิบัติการประจำปี