Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

เข้าสู่ระบบ

G-Chat Apps

ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 68

obectv

คู่มือประชาชน

E-Office เอกชน

ทุจริตคิดโกงชาติ

 

ทำเนียบสถานศึกษา 60

สารสนเทศ

 

 

 

ทำเนียบสถานศึกษา 59

ทำเนียบสถานศึกษา 58

สารสนเทศ 2558

รายงานการประชุม

ขั้นตอนการให้บริการ

ติดตามแผนปฎิบัติการ

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 เป็นประธานปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานการบริหารการศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมศ เขียนโดย ict 411
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 คณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (coaching Team) ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติการในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ออกให้คำปรึกษา/พี่เลี้ยง ฯ ครั้งที่1/2561ระห เขียนโดย ict 114
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมศรีเมืองนนท์ 1 เขียนโดย ict 288
นายพีรากร บุนนาค รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักพรรดิมาลา ประจำปี 2560 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 1 ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 12 มี เขียนโดย ict 120
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปเป็นประธานเปิดนิทรรศการ"ใต้ร่มพระบารมี มหาวชิราลงกรณ" และการแสดงผลงานของนักเรียนกลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุ เขียนโดย ict 241
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 เป็นประธาน การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงาน ณ ห้องประชุมศรีเมืองนนท์ 1 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เขียนโดย ict 466
นายสุชาติ เต่าสุวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมการจัดทำคำของบแลกเป้า ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เมิ่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมศรีเมืองนนท์ 2 เขียนโดย ict 367
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 เป็นประธาน โครงการเปิดรั้วโรงเรียน (Open house) ประจำปีการศึกษา 2560 พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการกิจกรรม ส่งเสริมอาชีพ และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียน ในวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ เขียนโดย ict 168
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา สพป.นนทบุรี เขต 1 ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมศรีเมืองนนท์ 1 เขียนโดย ict 304
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 และ Mr.Seiki Fukuda ศึกษาธิการเมืองมิซาโตะ จังหวัดอะคิตะ ประเทศญี่ปุ่น ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องปร เขียนโดย ict 241

20 ข่าวล่าสุด

ผู้บริหาร

เว็บไซต์หน่วยงาน

ประเมินคุณธรรม ITA


แผนปฏิบัติการประจำปี