Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

เข้าสู่ระบบ

G-Chat Apps

ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 68

obectv

คู่มือประชาชน

E-Office เอกชน

ทุจริตคิดโกงชาติ

 

ทำเนียบสถานศึกษา 60

สารสนเทศ

 

 

 

ทำเนียบสถานศึกษา 59

ทำเนียบสถานศึกษา 58

สารสนเทศ 2558

รายงานการประชุม

ขั้นตอนการให้บริการ

ติดตามแผนปฎิบัติการ

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ให้การต้อนรับ Mr.Matsuta Tomomi นายกเทศมนตรีเมืองมิซาโตะ ประเทศญี่ปุ่น พร้อมคณะ ในโอกาสมาเยี่ยมชมการบริหารจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 และโรงเร เขียนโดย ict 146
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 คณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team) ตามคำสั่ง สพฐ ที่ 229/2561 ลว.6 ก.พ.2561 ในการประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ค เขียนโดย ict 262
นายสุชาติ เต่าสุวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมศรีเมืองนนท์ 1 เขียนโดย ict 249
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 เป็นประธานในการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการพบปะเยี่ยมเยียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 และโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ของนายกเทศมนตรีเมืองมิซาโตะ ประเทศญี่ปุ่น เขียนโดย ict 106
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีกับผู้ได้รับการแต่งตั้งให่ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 จำนวน 5 ราย เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ณ ห เขียนโดย ict 182
นายพีรากร บุนนาค รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีกับศึกษานิเทศก์ใหม่ที่เดินทางมารับตำแหน่ง นางหัทยาพร สุภาสูรย์ และนางสาวนภัษมน เขียวนิล เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมศรีเมืองนนท์ 1 เขียนโดย ict 135
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา สพป.นนทบุรี เขต 1 ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมศรีเมืองนนท์ 1 เขียนโดย ict 201
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 เป็นประธานในการรับฟังสรุปผลการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษา ของนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ณ เขียนโดย ict 75
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 นำคณะผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ ครูที่บรรจุใหม่ ระหว่างปีการศึกษา 2558-2561และบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV)ร่วมการอบรมถ่ายทอดสดการศึกษาท เขียนโดย ict 97
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาและบรรยายพิเศษโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ และศึกษาดูงาน ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดชุมพร ระหว่า เขียนโดย ict 105

20 ข่าวล่าสุด

ผู้บริหาร

เว็บไซต์หน่วยงาน

ประเมินคุณธรรม ITA


แผนปฏิบัติการประจำปี