Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

เข้าสู่ระบบ

G-Chat Apps

ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 68

obectv

คู่มือประชาชน

E-Office เอกชน

ทุจริตคิดโกงชาติ

 

ทำเนียบสถานศึกษา 60

สารสนเทศ

 

 

 

ทำเนียบสถานศึกษา 59

ทำเนียบสถานศึกษา 58

สารสนเทศ 2558

รายงานการประชุม

ขั้นตอนการให้บริการ

ติดตามแผนปฎิบัติการ

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว(Green Office) ประจำปี พ.ศ. 2561 จากสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมศรีเมืองนนท์ 1 เขียนโดย ict 212
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ร่วมกับกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนนโยบาย"การจัดการศึกษาทางไกลรูปแบบใหม่ New DLTV"และจัดทำVTR โรงเรียนต้นแบบในการจัดการเรียนก เขียนโดย ict 85
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ร่วมกับกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนนโยบาย"การจัดการศึกษาทางไกลรูปแบบใหม่ New DLTV"และจัดทำVTR โรงเรียนต้นแบบในการจัดการเรียนก เขียนโดย ict 105
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 นำบุคคลากรในสังกัดร่วมถวายเทียนพรรษา ณ วัดบางไผ่พระอารามหลวง จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เขียนโดย ict 225
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมปฐมนิเทศนักเรียนและครูโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมศรีเมืองนนท์ 1 เขียนโดย ict 213
นายพีรากร บุนนาค รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำหนดตัวชี้วัด ค่าคะแนนและทำหน้าที่พิจารณาจัดข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค(2)ให้ลงตำแหน่งอัตรากำลัง เขียนโดย ict 107
นายพีรากร บุนนาค รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำหนดตัวชี้วัด ค่าคะแนนและทำหน้าที่พิจารณาจัดข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค(2)ให้ลงตำแหน่งอัตรากำลัง เขียนโดย ict 262
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 เป็นประธานการอบรมสัมมนาโครงการถอดประสบการณ์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน และร่วมแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 13 - 14 กรกฎาคม 2561 ณ จังหว เขียนโดย ict 142
การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านความปลอดภัยในสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมศรีเมืองนนท์ 1 เขียนโดย ict 229
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมศรีเมืองนนท์ 1 เขียนโดย ict 233

20 ข่าวล่าสุด

ผู้บริหาร

เว็บไซต์หน่วยงาน

ประเมินคุณธรรม ITA


แผนปฏิบัติการประจำปี