Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

เข้าสู่ระบบ

G-Chat Apps

obectv

คู่มือประชาชน

E-Office เอกชน

ทุจริตคิดโกงชาติ

 

ทำเนียบสถานศึกษา 60

สารสนเทศ 2560

 

 

 

ทำเนียบสถานศึกษา 59

ทำเนียบสถานศึกษา 58

สารสนเทศ 2558

รายงานการประชุม

ขั้นตอนการให้บริการ

ติดตามแผนปฎิบัติการ

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 นำคณะผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากร ร่วมสรงน้ำพระและขอพรเนื่องในวันสงกรานต์เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมไทย เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 เขียนโดย ict 232
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 นำคณะผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรในสังกัดฯ ร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพคุณแม่บุญเยี่ยม หว่างเพียร มารดานายวีรวัฒน์ หว่างเพียร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสมรโกฏิ เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561 เขียนโดย ict 61
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ให้การต้อนรับคณะกรรมการติดตามการฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษาของสพฐ. ตามหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2 เขียนโดย ict 46
นายพีรากร บุนนาค รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 นำบุคลากรในสังกัดฯร่วมกิจกรรมเทศมหาชาติเวสสันดรชาดก เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 ณ วั เขียนโดย ict 41
นายพีรากร บุนนาค รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมศรีเมืองนน เขียนโดย ict 198
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 บรรยายพิเศษกรอบการทำงานของศึกษานิเทศก์ และมอบนโยบายการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของสพฐ.และกระทรวงศึกษาธิการ ให้แก่คณะผู้ฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เขียนโดย ict 85
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 นำบุคลากรในสำนักงาน รับฟังการนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานการบริหารการศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต จากคณาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เมื่อวันที่ 2 เขียนโดย ict 183
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 โดยนายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 จัดกิจกรรมตามโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตรวจสุขภาพประจำปี พ.ศ.2561 ให้แก่คณะผู้บริหารสถานศึกษาข้าราชการครู ลูก เขียนโดย ict 47
นายสุชาตื เต่าสุวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 เป็นประธานโครงการลูกเสือต้านยาเสพติด เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้นักเรียนห่างไกลยาเสพติด ตามแนวทางระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระหว่างวันที่ 21-23 มีนาคม 2561 ณ ค่ายลูกเสือชั่ว เขียนโดย ict 42
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมศรีเมืองนนท์ 1 เขียนโดย ict 157

20 ข่าวล่าสุด

5 ภาพข่าวกิจกรรมล่าสุด

ผู้บริหาร

เว็บไซต์หน่วยงาน

ประเมินคุณธรรม ITA


แผนปฏิบัติการประจำปี