ลงพื้นที่ช่วยเหลือเด็กนักเรียนหญิง ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ เนื่องจากผู้ปกครองเลี้ยงดูไม่เหมาะสม

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 
วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 
ดร.ศุภสิน ภูศรีโสม ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1
มอบหมาย ดร.หฤทัย บุญประดับ รองผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1 
พร้อมด้วย นางจารุ ฐิติสุริยารักษ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
และ นางสาวฤพินทร โลหณุต นักจิตวิทยาโรงเรียนฯ 
ลงพื้นที่ช่วยเหลือเด็กนักเรียนหญิง ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 
เนื่องจากผู้ปกครองเลี้ยงดูไม่เหมาะสม
โดยมี นางสาวกัญญา จำปาพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน 
พร้อมด้วยฝ่ายบริหารและคณะครู ร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางการช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน 
ณ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์