Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

เข้าสู่ระบบ

COVID-19

SAVEครูดีให้มีที่ยืน

น้อมนำพระราชปณิธาน

E-Office เอกชน

obectv

G-Chat Apps

คลังสารสรเทศ

ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 69

ทุจริตคิดโกงชาติ

คู่มือการปฏิบัติงาน

ทำเนียบสถานศึกษา

สารสนเทศทางการศึกษา

แผนปฎิบัติการ สพฐ.

แผนปฏิบัติการประจำปี

แผนการใช้งบประมาณประจำปี

รายงานการประชุม

ขั้นตอนการให้บริการ

ข่าว สคบ. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน 2 เรื่อง 1.รู้ก่อน ช้อปอัญมณีผ่านทางออนไลน์ และเรื่องเลือกใช้คาร์ซีที่ได้มาตรฐานและใช้งานอย่างถูกวิธี

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

ข่าว สคบ. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค  จำนวน 2 เรื่อง

1.รู้ก่อน ช้อปอัญมณีผ่านทางออนไลน์  และเรื่องเลือกใช้คาร์ซีที่ได้มาตรฐานและใช้งานอย่างถูกวิธี

Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeDownloads
Download this file (8889.pdf)8889.pdf อำนวยการ520 Kb42
Share

20 ข่าวล่าสุด

ผู้บริหาร

ว่าที่ร้อยเอกพรเนตร ศรีทอง

ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1

รองผู้อำนวยการ

นางวชิรนุช พรหมภัทร์

รอง.ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1

รองผู้อำนวยการ

นายทนงศักดิ์ ศรีงามคุณพัฒน์

รอง.ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1

 

รองผู้อำนวยการ

ดร.หฤทัย บุญประดับ

รอง.ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1

สลิปเงินเดือน

โรงเรียนสุจริต

facebook

ระบบ eMENSCR

E-Learning

Twitter

Instagram

Youtube

Q&A(ถาม-ตอบ)

ประเมินคุณธรรม ITA

เว็บไซต์หน่วยงาน