ผลการคัดเลือกนวัตกรรมการศึกษาภายใต้ "โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษา" ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

ผลการคัดเลือกนวัตกรรมการศึกษาภายใต้ "โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษา" ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ระดับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา