ดร.ศุภสิน ภูศรีโสม เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนการขับเคลื่อนของโรงเรียนคุณภาพ วันที่ 13 มกราคม 2565

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

♦ วันที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 13.00น.

♥ ดร.ศุภสิน ภูศรีโสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1

♦ เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนการขับเคลื่อนของโรงเรียนคุณภาพ