Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

เข้าสู่ระบบ

COVID-19

SAVEครูดีให้มีที่ยืน

น้อมนำพระราชปณิธาน

E-Office เอกชน

obectv

G-Chat Apps

คลังสารสรเทศ

ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 69

ทุจริตคิดโกงชาติ

คู่มือการปฏิบัติงาน

ทำเนียบสถานศึกษา

สารสนเทศทางการศึกษา

แผนปฎิบัติการ สพฐ.

แผนปฏิบัติการประจำปี

แผนการใช้งบประมาณประจำปี

รายงานการประชุม

ขั้นตอนการให้บริการ

การรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3 / 2564 (พร้อมเล่มการประชุมผู้บริหารครั้งที่ 4/2564)

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

การรับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่ 3 / 2564  (พร้อมเล่มการประชุมผู้บริหารครั้งที่ 4/2564)

Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeDownloads
Download this file (2261.1.pdf)2261.1.pdf อำนวยการ172 Kb11
Download this file (2261.2.pdf)2261.2.pdf อำนวยการ2486 Kb9
Download this file (2261.3.pdf)2261.3.pdf อำนวยการ2465 Kb11
Download this file (2261.4.pdf)2261.4.pdf อำนวยการ1832 Kb7
Download this file (ปกหน้า.jpg)ปกหน้า.jpg อำนวยการ2438 Kb6
Download this file (ปกหลัง1.jpg)ปกหลัง1.jpg อำนวยการ1394 Kb6
Share

20 ข่าวล่าสุด

ผู้บริหาร

นายนพพร มากคงแก้ว

ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1

รองผู้อำนวยการ

นางวชิรนุช พรหมภัทร์

รอง.ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1

รองผู้อำนวยการ

นายทนงศักดิ์ ศรีงามคุณพัฒน์

รอง.ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1

 

รองผู้อำนวยการ

ดร.หฤทัย บุญประดับ

รอง.ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1

สลิปเงินเดือน

โรงเรียนสุจริต

facebook

ระบบ eMENSCR

E-Learning

Twitter

Instagram

Youtube

Q&A(ถาม-ตอบ)

ประเมินคุณธรรม ITA

เว็บไซต์หน่วยงาน