วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ท่านนพพร มากคงแก้ว มอบหมายให้นางวชิรนุช พรหมภัทร์ รองผอ.สพป.นนทบุรีเขต1 พร้อมด้วยผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และคณะครู ร่วมประชุมกับท่านสุปราณี นฤนาทนโรดม รองเลขาก.ค.ศ.

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564
ท่านนพพร มากคงแก้ว มอบหมายให้นางวชิรนุช พรหมภัทร์ รองผอ.สพป.นนทบุรีเขต1 พร้อมด้วยผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และคณะครู ร่วมประชุมกับท่านสุปราณี นฤนาทนโรดม รองเลขาก.ค.ศ. ในการจัดทำแผนบูรณการการศึกษา จังหวัดนนทบุรี ณ ห้องประชุม1ชั้น7 อาคารรัชมังคลาภิเษก สำนักงานก.ค.ศ. กระทรวงศึกษาธิการ