นายนพพร มากคงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑ ประชุมเชิงปฎิบัติการ Application NonEdu1 แก่ครูวิชาการของรร.ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึคกษานนทบุรี เขต ๑

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๓ นายนพพร มากคงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑ พร้อมด้วยวชิรนุช พรหมภัทร์ รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑ น.ส.ณัฐริน เจริญเกียรติบวร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประชุมเชิงปฎิบัติการ Application NonEdu1 แก่ครูวิชาการของรร.ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึคกษานนทบุรี เขต ๑ ณ. ห้องประชุมศรีเมืองนนท์๓ สพป.นนทบุรี เขต ๑