นายนพพร มากคงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑ และผู้บริหารสถานศึกษา เข้าร่วมประชุมทางไกล ผ่าน ZOOM Application A

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

นายนพพร มากคงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑ และผู้บริหารสถานศึกษา เข้าร่วมประชุมทางไกล ผ่าน ZOOM Application ณ ห้องประชุมศรีเมืองนนท์ ๒